In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten (KuntaL 121). Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Oulun kaupungin tarkastuslautakunnassa on yhdeksän jäsentä.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten tilintarkastajan valinnan, ja huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta valvoo Kuntalaissa säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Lautakunta arvioi vuosittain ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, lautakunta arvioi myös talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella ja voimassaolevan taloussuunnitelman riittävyyttä.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomuksen lisäksi lautakunta laatii vuosittain arviointiraportin 30.6. tilanteesta.  Arviointikertomuksen ja -raportin lautakunta esittää suoraan kaupunginvaltuustolle.

Tarkastuslautakuntaa avustaa sen arviointitehtävissä ulkoisen tarkastuksen yksikön henkilöstö.

Arviointikertomus 2015

Tutustu vuoden 2015 arviointikertomukseen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta laadittu tiivistelmä kokoaa yhteen toiminnan arvionnin keskeisen sisällön.