In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Varhainen tuki - varhaiserityiskasvatus Varhainen tuki - varhaiserityiskasvatus

Kuvassa lapset ja aikuiset istuvat grillikodassa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi lapsi voi tarvita tavanomaista enemmän tukea.

Lapsen tuen tarpeen määrittely ja tuen järjestäminen sisällytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti vanhempien kanssa. Tukitoimet aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu.

Tuen suunnittelu tarkoittaa kasvatuksellisia ja opetuksellisia toimenpiteitä ja ratkaisuja varhaiskasvatuksessa ja kotona. Arjen selkiyttäminen, vertaisryhmän hyödyntäminen ja hyvä vuorovaikutus luovat raamit lapsen kasvun ja oppimisen tuen toteutukselle.

Varhaiserityisopettaja (VEO) on alueensa jokaisen varhaiskasvatusryhmän kasvattajatiimin jäsen. Hän käy lapsiryhmässä ja osallistuu kasvattajatiimien kasvatuskeskusteluihin säännöllisesti ja aina tarvittaessa.

Pääsääntöisesti lapselle tarjotaan varhaiskasvatusta oman asuinalueen päiväkodissa tai perhepäivähoitoryhmässä.

Yhteisenä työn tavoitteena on lapsen ja lapsiryhmän hyvinvointi sekä kasvun ja oppimisen edistäminen ja tukeminen!

Varhaiserityiskasvatuksen lomakkeet Varhaiserityiskasvatuksen lomakkeet