In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Tietoa asiakkaille Tietoa asiakkaille

Palveluseteli

Palveluseteli on käytössä seuraavissa vanhusten ja vammaisten palveluissa:

 • säännöllinen ja tilapäinen kotihoito (sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu ja terveydenhuoltolain mukainen kotisairaanhoito)
 • säännöllisen kotihoidon kuukausisiivous
 • vanhusten tehostettu palveluasuminen
 • omaishoidon vapaan järjestäminen
 • henkilökohtaisen avun palveluseteli
 • vaikeavammaisten palveluasuminen

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla kaupunki järjestää palveluja asukkailleen. Sen lisäksi kaupunki tuottaa itse palveluita ja ostaa niitä yrityksiltä ja yhteisöiltä.

Palveluseteli myönnetään Oulun kaupungin palveluohjausyksikön tekemän kokonaisvaltaisen palveluntarpeen arvioinnin jälkeen niille, jotka täyttävät Oulun kaupungin palveluunpääsykriteerit.

Palvelusetelillä hyvinvointipalvelujen asiakas voi hankkia hänelle myönnettyjä hoito- ja hoivapalveluja itse valitsemaltaan kaupungin hyväksymältä palveluntuottajalta.

Miten palveluseteli toimii?

Kun asiakkaalle on myönnetty sosiaali- ja /tai terveyspalveluita palvelusetelillä, asiakas valitsee palveluntuottajan kaupungin hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä (katso PSOP -järjestelmä). Asiakas ja tuottaja tekevät kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan mm. palvelusetelillä tuotettavan palvelun sisällöstä, ajankohdasta, hinnasta ja mahdollisista palvelun keskeytyksistä. Tätä sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niiden niistä asiakkaiden käyttämistä palveluista, joille se palveluohjaaja/sosiaalityöntekijä on tehnyt päätöksen palvelusetelien myöntämisestä. Asiakas maksaa omavastuuosuuden palveluntuottajalle (palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen).

Asiakas voi ostaa palveluntuottajilta lisäpalveluita (esim. siivous, ulkoilu), jotka eivät kuulu Oulun kaupungin myöntämän palvelusetelin palveluihin. Lisäpalvelut asiakas maksaa kokonaan itse.


Miten palvelusetelin voi saada?

Palveluseteli myönnetään kokonaisvaltaisen palveluntarpeen arvioinnin jälkeen Oulun kaupungin palveluunpääsykriteeerit täyttäville asiakkaille. Omaishoidon vapaan palvelusetelin voi valita omaishoidon tuen kriteerit täyttävät asiakkaat.

Asiakas voi itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä vai haluaako hän saada palvelut muilla tavoin. Valinnan tekemiseksi hänelle esitellään eri palveluseteliyrittäjien hinnat ja muut mahdolliset kustannukset ja ohjataan ottamaan huomioon niistä maksettavaksi jäävä omavastuuosuus. Palvelun tuottajien hintoihin voi tutustua myös sähköisen palvelusetelijärjestelmän (PSOP-järjestelmä) kautta.

 

Palvelusetelin arvo

Kotihoidon laskuri

Kotihoidon laskurin avulla voi alustavasti arvioida säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvot/tunti eri vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä. Vertaluna laskurin alaosassa näkyy myös saman palvelumäärän mukainen kotihoidon kuukausimaksu silloin, kun palvelu järjestetään omana kunnan toimintana.

 

Palveluntuottajien tiedot ja niiden vertailu

Palvelusetelituottajien tiedot löytyvät Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmästä. Tarvittaessa palveluohjausyksikkö avustaa palvelusetelituottajien tietojen saamisessa.

Jos ette ole tyytyväinen saamaanne palveluun

Asiakas ilmoittaa palveluntuottajalle palvelun viivästymisestä tai havaitsemastaan virheestä mahdollisimman pian, kun hän havaitsi viivästyksen tai virheen. Jos asia ei korjaannu, asiakas on yhteydessä palveluohjausyksikköön.

Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa.

Jos asiakas on palvelusetelillä hankittavaan palveluun tyytymätön, hän voi tehdä muistutuksen hyvinvointipalveluille ja palveluntuottajalle ja hän voi olla yhteydessä kuluttajaviranomaisiin. Palveluun liittyvistä epäkohdista asiakas voi olla yhteydessä potilas-/ sosiaaliasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille, kuten aluehallintovirastolle (AVI).

Ohjeita PSOP- järjestelmän käyttöön

Ohjevideot järjestelmän käyttöön löytyy täältä.

PSOP- järjestelmän käyttöohje asiakkaille

Palvelukortti/ lyhyt esittely asiakkaalle PSOP-järjestelmästä

Valtakirjapuolesta asiointiin. Valtakirja palautetaan palvelun myöntäneelle palveluohjaajalle. Valtakirjalla valtuutettu henkilö voi asioida PSOP- järjestelmässä asiakkaan tavoin.

Palveluohjaus

 • Käyntiosoite work Vanhantullinkatu 4, 2. krs, 90100 Oulu,
 • Puhelin Erityisryhmien palvelut
  work 044 703 5275 (ma-pe klo 9-11)
  Ikäihmisten palvelut
  work 050 571 0494 (ma-pe klo 9-11)
 • Verkkosivut Palveluohjausyksikkö
 • Aukioloajat Toimisto avoinna ma-pe klo 9-11 ja 12-15
 • Yllä olevat numerot on tarkoitettu ensisijaisesti uusille asiakkaille. Erityisryhmien asiakkaat, jotka saavat jo palvelua, voivat soittaa omalle työntekijälleen arkisin klo 10-11. Ikäihmisten palveluja jo saavat asiakkaat voivat soittaa omalle työntekijälleen arkisin klo 12–13

Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Kotihoidon palveluohjaus

 • Puhelin Joen eteläpuolella asuvat work 08 558 54143 Joen pohjoispuolella asuvat work 08 558 54144 work cell cell cell work work
 • Verkkosivut Palveluohjausyksikkö
 • Aukioloajat Puhelinaika ma–pe klo 12-13
 • Yllä olevat alueittaiset numerot on tarkoitettu ensisijaisesti uusille asiakkaille. Kotihoidon nykyisiä asiakkaita palvelevat kotihoidon toimistot.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Löydä oikea kotihoidon toimisto:

 • Mene Karttatien kotihoidon hakuun tästä linkistä
 • Kirjoita osoite tai valitse sijainti kartalta
 • Paina hae-painiketta. Palvelu näyttää kotihoidon toimiston yhteystiedot