Tekstin koko A- A+

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Huolellisuutta kulotukseen ja risujen polttoon

Kevään pihatyöt houkuttelevat puutarhajätteiden polttamiseen ja kulottamiseen. Tulen käyttäminen pihatöiden apuna on yleistä, mutta ei missään tapauksessa riskitöntä. Poltosta aiheutuu vuosittain lukuisia maastopaloja pelastuslaitoksen sammutettavaksi.

Ennen tikun raapaisua on hyvä muistaa avotulen tekoa rajoittavat säädökset ja määräykset. On tärkeää ymmärtää myös se, että varomaton avotulen käsittely on rangaistavaa. Tulen käsittelyssä on oltava huolellinen ja palon leviämiseen on varauduttava. Polton turvallisuusjärjestelyiden on oltava riittävät avotulen käyttämiseen nähden. Lue lisää.

Päivitetty 3.5.2016

 

Kevättulviin varautuminen

Kevään jääpatotulvat ovat Oulu-Koillismaan pelastustoimialueella pääosin ohi. Seuraavana tarkkaillaan millaiseksi muodostuu mm. Iijoen sulamisvesitulvat.

Tulvavahinkojen ehkäisy ja tulvantorjunta on ensisijaisesti kiinteistöjen omatoimiseen varautumiseen kuuluva tehtävä. Pelastuslaitos antaa apua tilanteessa, jossa tulva tai sen uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin hoidettavissa. Lisätietoja tulvantorjunnasta löydät tästä.

Päivitetty 3.5.2016

 

Tervetuloa sivuillemme

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on yksi Suomen 22 pelastuslaitoksesta. Tuotamme alueellamme lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelut. 

Palvelutuotannosta vastaa noin 375 päätoimista ja noin 380 sivutoimista työntekijää. Nopean avunsaannin turvaa onnettomuusuhkien ja palvelukysynnän tarpeiden mukaisesti sijoitetut 23 paloasemaa.

Turvallisuutta yhteistyössä yritysten, laitosten, yhteisöjen ja Sinun kanssa. Inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti.

Tiedotteet ja ajankohtaista

Yleinen hätänumero 112

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Käyntiosoite (hallinto):
Kiviharjunlenkki 1 E, Oulu

Puh. (08) 558 410 (vaihde)
Faksi (08) 557 2580

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Virallinen posti:

Oulun kaupungin kirjaamo
PL27
90015 Oulun kaupunki

kirjaamo(at)ouka.fi


Tarkemmat yhteystiedot