In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Rakennesuunnitelmat Rakennesuunnitelmat

RAKENNE- JA MUUT ERITYISPIIRUSTUKSET

Suomen Rakentamismääräyskokoelma A2, rakennusten suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet 2002, sisältää määräykset mitä suunnitelmissa on esitettävä.

Rakennesuunnitelmia ei lähetetä postin tai kopion kautta rakennusvalvontaan. Vastaava rakennesuunnittelija (tai toissijaisesti joko vastaava työnjohtaja tai pääsuunnittelija) kokoaa yhden täydellisen sarjan suunnitelmia, varaa rakennusvalvonnan toimisto- tai tarkastusinsinööriltä vastaanottoajan ja esittelee rakennesuunnitelmat rakennusvalvonnassa ennen runkotyövaiheen aloittamista.

Oulun kaupungin rakennusvalvontaan tuodaan ainoastaan yksi sarja rakennepiirustuksia ja -laskelmia. Rakennusvalvonta toimittaa tämän sarjan leimattuna arkistoon. Asiakkaalle ei toimiteta leimattua sarjaa. Asiakas voi saada leimatun sarjan, jos rakennesuunnittelijalla, tullessaan esittelemään suunnitelmia, on toinen vastaava sidottu sarja mukanaan. Tämän nippu voidaan leimata ja suunnittelija toimittaa sen asiakkaalle.

Piirustukset tehdään RakMk A2 mukaisesti, EI teipattuna EIKÄ nidottuna vaan piirustuksen osana. Teipattuja piirustuksia ei saa toimittaa. Nimiösivu on oltava piirustuksen päällimmäisenä. A4 kokoisessa detaljinipussa nimiösivu voi kuitenkin olla nidottuna päällimmäiseksi.

Nimiö on varustettava kohteen tunnistustiedoilla mm.:
– Kaupunginosa/kortteli/tontti
– Osoite
– Asiakkaan nimi
– Suunnittelijan nimi ja allekirjoitus, suunnittelijan tutkinto ja yhteystiedot sekä puhelinnumero

Piirustukset numeroidaan. Lyijykynää ei virallisissa piirustuksissa saa käyttää. Piirustusnipun päällimmäiseksi laitetaan piirustusluettelo.

Rakennesuunnittelija huolehtii siitä, että suunnitelmat ovat asianmukaiset ja kopiosarja on yllä kuvatun mukainen. Puutteellisia suunnitelmia ei oteta vastaan / palautetaan. (Suunnittelija voi käydä (= kutsutaan) rakennusvalvonnassa täydentämässä tai korjaamassa viranomaissarjan.)

Sarja varustetaan seläkkeillä, sidotaan yhteen ohuella narulla (niittejä ei saa käyttää) ja päällimmäiseen piirustukseen tai piirustusluetteloon lisätään rakennuslupatunnus (esim. 07-123), joka kysytään rakennuttajalta. Yksi nippu voi olla enintään 8 cm paksuinen (Oulun kaupunginarkiston määräys).

Tämä määräys koskee myös talotehtaita ja kattoristikoiden suunnittelijoita/valmistajia. Yksi sarja päärakennesuunnittelijan tarkastamia ja allekirjoittamia (esim. kuittaus ja maininta tarkistuksesta päällimmäiseen piirustukseen) kattoristikoiden valmistuspiirustuksia toimitetaan myös aina rakennusvalvontaan. Rakennesuunnittelija huolehtii myös, että kattoristikkopiirustusten nimiössä on osoitetiedot ja rakennuslupatunnus on merkitty päällimmäiseen piirustukseen.

Rakennepiirustuksista tuodaan (rakennesuunnittelija tuo, ks. alla) rakennusvalvontaan kaikki olennaiset perustus- ja runkopiirustukset, kattoristikoiden valmistuspiirustukset, tyyppielementit ja tarpeellinen määrä leikkauspiirustuksia. Elementtisuunnitelmista toimitetaan yksi sarja tyyppielementtejä. Täydellisiä elementtipiirustussarjoja ja ontelolaattojen mittalappuja ei toimiteta rakennusvalvontaan.

Tasopiirustuksissa on oltava maininta käytetystä suunnittelujärjestelmästä, materiaaleista ja kuormituksista. Mm. välipohjan värähtelytarkastelu on mainittava.
Tasopiirustuksissa on esitettävä mm. rakenteiden jäykistys. Erityisesti korkeiden tilojen jäykistyksestä on huolehdittava.

Rakennesuunnittelija huolehtii siitä, että työmaalla on alusta alkaen käytössään ajan tasalla oleva sarja (tai useampia) tarpeellisia rakennepiirustuksia ja kattoristikoiden valmistuspiirustuksia. Rakennesuunnittelija huolehtii myös lopulliset, päivitetyt ja täydelliset rakennesuunnitelmat rakennuttajalle.

Vastaava rakennesuunnittelija, rakennesuunnittelija (tai pääsuunnittelija tai vastaava työnjohtaja) tuo ja esittelee rakennepiirustukset rakennusvalvontaan. Vastaanottoaika on syytä varata etukäteen esim. päivystävältä tarkastusinsinööriltä.

Omakoti- ja paritalokohteissa sekä pienemmissä rakennushankkeissa täydelliset perustussuunnitelmat esitetään tarkastajalle aloituskokouksessa. (Vastaava) rakennesuunnittelija kokoaa ja tuo sekä esittelee täydelliset ym. ohjeen mukaiset rakennesuunnitelmat, jotka sisältävät em. perustussuunnitelmat, runkopiirustukset, tarpeelliset leikkauspiirustukset sekä ristikkosuunnitelmat laskelmineen sekä tarvittaessa rakenne- ja jäykistyslaskelmat, rakennusvalvontaan ennen rakennetarkastusta.

LVI-piirustukset toimitetaan kuten ennenkin, aikaisemman ohjeen mukaisesti.

Tulostettava rakennesuunnitteluohje, 1.1.2016 jälkeen haetut rakennusluvat

/18.01.2016