In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Lastensuojelu

Lastensuojelu tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä.  Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehittymiseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

Lastensuojelussa on tarkoitus tukea vanhemmuutta, jakaa vanhemmuutta ja äärimmillään se voi olla vanhemmuuden korvaamista. Ensisijaisesti kuitenkin pyritään siihen, että lapsi/nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojelussa toimitaan perheen kanssa yhteistyössä mahdollisimman hienovaraisesti siten, ettei toimenpiteillä aiheuteta vahinkoa lapsen kehitykselle. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Lastensuojelulla on lakisääteinen (Lsl) velvollisuus toimia, vaikka asiakas ei haluaisi, mutta lapsen etu vaatii puuttumista.

Lastensuojelu jakautuu lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoon.

 

Milloin otan yhteyttä lastensuojeluun ja miten

Lastensuojelun sosiaalityö

Lapsen sijoittaminen ja sijaishuolto

Lastensuojelu

Lastensuojelu ja sosiaalipäivystys
arkisin klo 8–16
p. 044 703 6235

Lastensuojelun päivystys vastaanottaa lastensuojeluilmoituksia puhelimitse sekä hoitaa  kiireelliset lastensuojeluasiat virka-aikana. Muina aikoina yhteyttä voi ottaa sosiaalipäivystykseen, numeroon 112.

Kiireettömät lastensuojeluilmoitukset voi toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Lastensuojelu, PL 25, 90015 Oulun kaupunki. Kiireettömissä lastensuojeluasioissa yhteys lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään.