In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Toimeentulotukea kesälle 2016 Toimeentulotukea kesälle 2016

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen etuus, johon opiskelija voi turvautua, mikäli hän ei voi muulla tavoin turvata toimeentuloaan. Ensisijaisia toimeentulon muotoja ovat oma ansiotyö, opintotuki ja opintolaina, avio- tai avopuolison tai alaikäisen vanhempien huolenpito tai muut toimeentulon muodot.

Muut toimeentulon muodot tarkoittavat mm. tilanteita, joissa vanhemmat, muu omainen tai muu henkilö tosiasiallisesti avustavat opiskelijaa taloudellisesti opiskeluaikana, vaikkei elatusvelvollisuus häntä koskisikaan. Tällainen tilanne on esimerkiksi, kun vanhempi siirtää rahaa hakijan tilille tai kun hakija saa ruuan ja asumisen vanhemmiltaan. Näissä tapauksissa hakijan iällä ei ole merkitystä.

Opiskelijan tulee lukuvuoden aikana ja opintotukipäätöksen voimassaoloaikana turvautua ensisijaisesti kaikkiin opintotukietuuksiin, joihin hänellä on oikeus. Myös opintolaina kuuluu näihin etuuksiin. Opiskelijan on pyrittävä turvaamaan toimeentulonsa myös kesäaikana ensisijaisesti päätoimisella tutkintoon johtavalla opiskelulla, jolloin hän on oikeutettu kesäopintotukeen.

Toimeentulotukihakemukseen opiskelijan tulee liittää oppilaitoksensa virallinen todistus mahdollisuudesta tehdä kesän 2016 aikana tutkintoonsa liittyviä opintoja (mm. kurssit, työharjoittelu, tentit, esseet, opinnäytetyöt).

Toimeentulotuki määräytyy ruokakuntakohtaisesti niin sanotun toimeentulotukilaskelman eli toimeentulotukeen oikeuttavien menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotuksen perusteella.

Toimeentulotuen myöntää hakijan oleskelukunta. Mikäli toimeentulotuen hakija vaihtaa oleskelukuntaa tai oleskelee yli kaksi viikkoa muulla paikkakunnalla, kuin mistä on hakenut toimeentulotukea, on siitä viipymättä ilmoitettava toimeentulotukiviranomaiselle.

Hakijan on itse haettava aktiivisesti ansiotyötä ilmoittautumalla Oulun TE- toimistoon työnhakijaksi ja hakemalla kaupungin kesätöitä ennen toimeentulotukihakemuksen jättämistä.

Hakuohjeet Hakuohjeet

Siirry asiointipalveluun
  • Hae toimeentulotukea verkossa. Muista liitteet mukaan!
     
  • Neuvontaa puhelimitse 050 575 0457 arkisin klo 10-14.
    Vain kesäajalle toimeentulotukea hakevien opiskelijoiden neuvonta ja kirjallisten hakemusten vastaanotto on 2.5–30.6.2016 maanantaista perjantaihin klo 13:30–15:30 Oulu10:ssä, Torikatu 10 A. Muista, että voit hakea myös verkossa!
     
  • Muista toimittaa hakemuksesi mukana tarvittavat liitteet, näin nopeutat käsittelyä.

Nämä mukaan hakemukseen: