In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Ajankohtaista Ankkurissa marraskuussa 2016

Arviointikeskustelut alkavat syysloman jälkeen.

9C:n toinen työssäoppimisjakso on 07. – 11.11

10. – 11.11. seitsemännet luokat vierailevat Svenska Teaternin esityksessä Helsingissä.

9.-luokkalaisten tutustumiset toisen asteen oppilaitoksiin

Vierailuihin sovitaan tarkemmat käyntiajat opon kanssa henkilökohtaisesti tai Wilmalla.

10. - 14.10.16  OSAO Taivalkosken yksikön avoimet ovet

11. – 12.10.16  OSAO Muhoksen yksikön avoimet ovet

12.10.16     Luovi, Muhoksen yksikön avoimet ovet

08. – 9.11.16   OSAO Limingan ja Kempeleen yksiköiden avoimet ovet
-09.11.16

08. – 10.11.16  OSAO Haukiputaan yksikön avoimet ovet

09.11.16     Luovi, Oulun yksikön avoimet ovet

10.11.16     OSAO Pudasjärven yksikön avoimet ovet

16.11.16     Luovi, Limingan yksikön avoimet ovet

16. – 17.11.16  OSAO Kaukovainion, Kontinkankaan, Myllytullin ja
            Pikisaaren yksiköiden avoimet ovet

18. – 19.01.17  Oulun seudun lukioiden avoimet ovet

Alakoulun valinnaisaineista

5.- 6. luokkien valinnaisaineet lukuvuodelle 2016-2017
 
Koulumme tarjottimella olivat seuraavat valinnaisaineet:
A2 kieli, 2 tunnin valinnainen
Liikunnan syventävä kurssi
Musiikin syventävä kurssi
Kuvataiteen syventävä kurssi
Kotitalouden ja yhteiskuntaopin soveltava kurssi
Ympäristöopin ja liikunnan soveltava kurssi
Käsityön, kuvataiteen, musiikin, liikunnan ja äidinkielen soveltava kurssi
 
Näistä toteutuvat oppilaiden valintojen perusteella:
 
A2 kieli, 2 tunnin valinnainen (alueelliset ryhmät, ei omalla koululla)
Liikunnan syventävä kurssi,  2 ryhmää
Kuvataiteen syventävä kurssi, 1 ryhmä
Kotitalouden ja yhteiskuntaopin soveltava kurssi, 3 ryhmää
 
Alla avattuna toteutuvien soveltavien ja ja syventävien kurssien kuvaukset:
 
A2
Vieraat kielet: tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja, saksa, ranska, ruotsi, venäjä
Kullakin yhteistyöalueella tarjotaan vähintään kolmea eri A2-kieltä.
 
Liikunnan syventävä kurssi
Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja taitojen syventäminen. Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun valiten sisältöjä ja liikuntamuotoja yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa. Liikunnassa hyödynnetään eri liikuntaympäristöjä ja liikuntamuotoja tutustuen myös uusiin ja erilaisiin liikuntamuotoihin.
 
Kuvataiteen syventävä kurssi
Valinnaisen kuvataiteen tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista kuvataiteessa. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan valinnaisen kuvataiteen opetukselle. Uusien taitojen ja tekniikkakokeilujen lisäksi tavoitteena on saada oppimisen iloa, onnistumisen hetkiä ja nautintoa.  Sisällöissä huomioidaan oppilaan omia ja ympäristön kuvakulttuureja, taiteen maailmaa sekä koulun omia painotuksia.
 
Kotitalouden ja yhteiskuntaopin soveltava kurssi
 
Kurssilla painottuvat itsestä huolehtimisen ja arkielämässä selviytymisen taidot. Tavoitteena on antaa oppilaalle eväitä omaan hyvinvointiin, arjen hallintaan ja kestävään elämäntapaan. Kurssilla opitaan tietoja ja taitoja kaikista kotitalouden osa-alueista: ruokaosaamisesta, asumisesta, yhdessä elämisestä sekä kuluttaja- ja talousosaamisesta. Kurssilla tarkastellaan ruokavalintojen, liikunnan, levon, ystävyyssuhteiden ja ajankäytön hallinnan merkitystä omalle hyvinvoinnille. Opetuksessa pohditaan myös rahankäyttöä, kuluttamisen ympäristövaikutuksia sekä vastuunjakoa perheessä. Pyrkimyksenä on edistää myönteistä suhtautumistapaa kodin yhteisiin arkiaskareisiin. Oppilaat osallistuvat yhdessä opettajan kanssa kurssin tarkempien sisältöjen suunnitteluun koulun oppimisympäristön lähtökohdat huomioiden. Kurssin toteutuksessa keskeistä on toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen. Oppimisympäristöä voidaan laajentaa esimerkiksi lähikauppaan ja luontoon sekä hyödyntää opetuksessa myös tieto- ja viestintäteknologiaa.