In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Ajankohtaista Merituulessa tammikuussa 2017

Uusien ekaluokkalaisten ilmoittaminen Merituuli yksikköön ( ent. Terva-Toppilan koulu) sekä myös seitsemännelle luokalle ilmoittaminen Merikosken kouluun tehdään Wilmalla 16.1 -27.1.2017. Sekä esiopetuksen oppilaille että oppilaaksiottoalueen 6. luokkalaisille on valmiiksi syötettynä Wilmaan tuleva koulu.

Vanhempainilta tulevien ekaluokklaisten vanhemmille on 11.1. 2017 Merituulen yksikön ruokasalissa kello 18.00 alkaen.

Valtakunnallinen vanhempainilta nykyisten 1.-6. luokkien huoltajille on 18.1.2017 Ankkuri yksikön salissa kello 18.00 alkaen. Tämän illan aikana on myös erikoisluokahakujen info 2. ja 6. luokan huoltajille sekä A2 kielten valinnaisinfo 4. luokan huoltajille.

 

Ajankohtaista Ankkurissa tammikuussa 2017

Kevätlukukausi käynnistyy jaetun 3. jakson lukujärjestyksen mukaan 09.01.2017.

18.1.2017 on 7.-8. luokkien vahnemmille Valtakunnallinen vanhempainilta Merikosken koululla klo 18.00 alkaen. Tässä tilaisuudessa huoltajat pääsevät tutustumaan oppilaiden tulevaan kouluun.

Tammikuussa pidetään myös Jatko-opintoilta 9. luokkien vanhemmille Rajakylan koululla. Seuratkaa tiedotusta Wilmassa.

Oulun seudun lukioiden avoimet ovet (vapaaeht.) ovat 18. - 19.1.17. Vierailuihin sovitaan tarkemmat käyntiajat opon kanssa henkilökohtaisesti tai Wilmalla.

Loka-marraskuussa 9. luokkalaiset ovat voineet käydä seuraavien oppilaitosten avoimissa ovissa: OSAOn Haukiputaan, Kaukovainion, Kempeleen, Kontinkankaan, Muhoksen, Myllytullin, Limingan, Pikisaaren, Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköt sekä Luovin Limingan, Muhoksen ja Oulun yksiköt

Alakoulun valinnaisaineista

5.- 6. luokkien valinnaisaineet lukuvuodelle 2016-2017

Koulumme tarjottimella olivat seuraavat valinnaisaineet:
A2 kieli, 2 tunnin valinnainen
Liikunnan syventävä kurssi
Musiikin syventävä kurssi
Kuvataiteen syventävä kurssi
Kotitalouden ja yhteiskuntaopin soveltava kurssi
Ympäristöopin ja liikunnan soveltava kurssi
Käsityön, kuvataiteen, musiikin, liikunnan ja äidinkielen soveltava kurssi
 
Näistä toteutuvat oppilaiden valintojen perusteella:
A2 kieli, 2 tunnin valinnainen (alueelliset ryhmät, ei omalla koululla)
Liikunnan syventävä kurssi,  2 ryhmää
Kuvataiteen syventävä kurssi, 1 ryhmä
Kotitalouden ja yhteiskuntaopin soveltava kurssi, 3 ryhmää
 
Alla avattuna toteutuvien soveltavien ja ja syventävien kurssien kuvaukset:
 
A2
Vieraat kielet: tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja, saksa, ranska, ruotsi, venäjä
Kullakin yhteistyöalueella tarjotaan vähintään kolmea eri A2-kieltä.
 
Liikunnan syventävä kurssi
Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja taitojen syventäminen. Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun valiten sisältöjä ja liikuntamuotoja yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa. Liikunnassa hyödynnetään eri liikuntaympäristöjä ja liikuntamuotoja tutustuen myös uusiin ja erilaisiin liikuntamuotoihin.
 
Kuvataiteen syventävä kurssi
Valinnaisen kuvataiteen tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista kuvataiteessa. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan valinnaisen kuvataiteen opetukselle. Uusien taitojen ja tekniikkakokeilujen lisäksi tavoitteena on saada oppimisen iloa, onnistumisen hetkiä ja nautintoa.  Sisällöissä huomioidaan oppilaan omia ja ympäristön kuvakulttuureja, taiteen maailmaa sekä koulun omia painotuksia.
 
Kotitalouden ja yhteiskuntaopin soveltava kurssi
Kurssilla painottuvat itsestä huolehtimisen ja arkielämässä selviytymisen taidot. Tavoitteena on antaa oppilaalle eväitä omaan hyvinvointiin, arjen hallintaan ja kestävään elämäntapaan. Kurssilla opitaan tietoja ja taitoja kaikista kotitalouden osa-alueista: ruokaosaamisesta, asumisesta, yhdessä elämisestä sekä kuluttaja- ja talousosaamisesta. Kurssilla tarkastellaan ruokavalintojen, liikunnan, levon, ystävyyssuhteiden ja ajankäytön hallinnan merkitystä omalle hyvinvoinnille. Opetuksessa pohditaan myös rahankäyttöä, kuluttamisen ympäristövaikutuksia sekä vastuunjakoa perheessä. Pyrkimyksenä on edistää myönteistä suhtautumistapaa kodin yhteisiin arkiaskareisiin. Oppilaat osallistuvat yhdessä opettajan kanssa kurssin tarkempien sisältöjen suunnitteluun koulun oppimisympäristön lähtökohdat huomioiden. Kurssin toteutuksessa keskeistä on toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen. Oppimisympäristöä voidaan laajentaa esimerkiksi lähikauppaan ja luontoon sekä hyödyntää opetuksessa myös tieto- ja viestintäteknologiaa.