In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Terva-Toppilan koulun säännöt

 • Annan työrauhan kaikille koulussa työskenteleville.
 • Käyttäydyn hyviä tapoja noudattaen ja toisia kunnioittaen.
  Liikun rauhallisesti ja toiset huomioiden koulupäivän aikana.
  Käytän kohteliasta ja asiallista kieltä.
  Ruokailen hyviä tapoja noudattaen.
  Olen rehellinen ja otan vastuun tekemisistäni.
 • Noudatan aikatauluja.
 • Ilmoitan tapaturmista ja vahingonteoista koulun henkilökunnalle.
 • Vietän välituntini opettajan osoittamalla välituntialueella.
  Merituulessa oppilaat ovat välitunnit ulkona.
 • Poistun koulualueelta koulupäivien aikana vain opettajan luvalla.
 • Riisun päällysvaatteet ja päähineet sisätiloissa. Päähinettä voidaan käyttää opettajan luvalla työturvallisuus- tai hygieniasyistä.
 • En syrji enkä kiusaa ketään ja ilmoitan aikuisille, jos näen kiusaamista.
 • En käytä oppitunneilla kännykkää ja muita elektronisia laitteita ilman lupaa.
 • En kuvaa, nauhoita enkä tallenna kamerapuhelimella tai muilla välineillä koulupäivien aikana ilman opettajan lupaa.
 • Pyydettäessä luovutan häiritsevän tai kielletyn aineen tai esineen opettajalle tai rehtorille.
 • Pidän koulun ja ympäristön siistinä. Puhdistan tai uudelleen järjestän likaamani tai epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuuden tai tilan.
 • Noudatan opettajien ja muun henkilökunnan erikseen antamia ohjeita.

Jokainen on vastuussa omista tavaroistaan ja käytössään olevasta koulun omaisuudesta. Koulu ei korvaa kadonneita tavaroita.

Korvaan särkemäni tai turmelemani koulun tai toisten omaisuuden.

Tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden tuominen ja käyttäminen on koulussa ehdottomasti kielletty.

Teräaseiden ja tulentekovälineiden tai muiden vaaratilanteita aiheuttavien esineiden tuominen kouluun on ehdottomasti kielletty.

Polkupyörät ja muut kulkuvälineet jätetään niille varatuille paikoille. Koulun piha-alueella ajo on kielletty. Koulun retkillä noudatetaan liikennesääntöjä ja opettajan antamia turvallisuusohjeita.