In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Palvelut Palvelut

Testattavasta tuotteesta muodostetaan asiakkaan toivomuksien mukainen tuotetestauspaketti. Tuotetestauspaketti voi vaihdella pienimuotoisesta idean testauksesta aina laajamittaiseen kontekstuaaliseen arviointiin. Kokonaisuus räätälöidään aina tapauskohtaisesti ja koostuu tyypillisesti seuraavista moduuleista:

•käytettävyystestaus
•käyttäjätutkimus
•tuotteiden vaikuttavuus (myös terveyskeskuksen toimintaan)
•kyselytutkimukset
•pilotointi
•markkinaselvitykset ja siihen liittyvät toimenpiteet
(esim. asiakastarpeisiin liittyvät selvitykset)
•multimediamateriaali testaustilanteista sekä yhteenvetoraportit.
Palvelussa annetaan aina suositukset jatkotoimenpiteistä (esim. vaatimusmääritykset, tuoteominaisuuksien valinta jne.) sekä hyödyllisistä kontakteista. Palveluun ei sisälly viranomaisvaatimusten toteaminen tai muu sertifiointi.

Hyödyt asiakkaalle

Testausprosessin päätteeksi testattavasta tuotteesta laaditaan testausraportti. Testausraportti, joka sisältää testausprosessin aikana tehdyt löydökset, kehitysideat sekä jatkotoimenpiteet, käydään läpi yhdessä tuotteen kehittäjän kanssa. Lisäksi asiakas saa palvelusta muun muassa seuraavat hyödyt:

•Ulkopuolinen ja puolueeton arvio tuotteen käytettävyydestä ja soveltuvuudesta sekä vaadittavista ominaisuuksista
•Suositukset tuotteen käytettävyyden kehittämiselle – teknologinen Proof–of-concept
•Tieto terveydenhuollon sisäisten tehtävien rakenteesta ja järjestyksestä sekä toimintamalleista ja -ympäristöistä
•Testauksen tuloksia voidaan hyödyntää tuotteen kehittämisessä ja markkinoinnissa – Terveydenhuollon ammattilaisten antama palaute on tärkeä vaikuttavuustekijä markkinoinnissa
•Tehokkaan tuotetestausprosessin avulla voimme löytää esille tulevat ongelmat jo ennen markkinoilta tulevaa palautetta


 

Kaakkurin tuotetestaus

  • Käyntiosoite work Pesätie 11, Oulu
  • Puhelin Teknologia-asiantuntija cell +385 44 703 4030
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Katso myös: