In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Uudistuva Oulu

 

Vaihtoehtoja suunnittelun pohjaksi

Asemakeskuksen suunnittelu käynnistyi kevättalvella 2016 arkkitehtuurikilpailun muodossa. Kilpailussa käytettiin ilmoittautumismenettelyä, joka oli avoinna Hilmassa 21.3.2016 saakka.

Jatkoon 10.5.2016 valittii viisi asiantuntijatyöryhmää,  jotka laativat kilpailuesityksensä 30.9.2016 mennessä. Ryhmien arviointi perustui kokonaisarviointiin Hilma-ilmoituksessa ilmoitettujen laatuarvioinnin kriteereihin perustuen.

Palkintoraadin aiemmin osallistumishakemuksien perusteella valitsemat viisi ryhmää ovat palauttaneet kilpailutyöt nimimerkeillä (avausjärjestyksessä). Nimet julkistetaan 6.10. klo 12. 

Palkintolautakunta arvioi kilpailutyöt syksyn aikana ja valitsee kilpailuesityksen jättäneistä ryhmistä voittajan vuoden 2016 loppuun mennessä. Voittaneen ehdotuksen tekijäryhmälle maksetaan palkintona 50 000 €.

Oulun kaupunki

 • Matti Matinheikki, yhdyskuntajohtaja, pj.
 • Mikko Törmänen, asemakaavapäällikkö, arkkitehti SAFA
 • Uki Lahtinen, asemakaava-arkkitehti vs.
 • Riikka Moilanen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
 • Risto Kalliorinne, yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja

Liikennevirasto

 • Arja Aalto, henkilöliikenneasiantuntija
 • Seppo Serola, ylitarkastaja, arkkitehti SAFA

Senaatti-kiinteistöt

 • Mauri Sahi, johtaja
 • Antti Kari, kiinteistökehitysryhmän päällikkö

VR-Yhtymä Oy

 • Ari Mäkinen, kiinteistöjohtaja
 • Janne Seeste, kiinteistökehityspäällikkö

Kilpailijoiden valitsema arkkitehtituomari

 • Aaro Artto arkkitehti SAFA

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii arkkitehti Jukka Laaksonen

Kilpailuun osallistuvat ryhmät (aakkosjärjestyksessä)
1. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy
- Trafix Oy
- Scenariolabs Oy
- Realprojekti Oy

2. Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy
- Metro arkkitehdit
- Sweco
- Maisemasuunnittelu Hemgård
- FMC laskentapalvelut Oy

3. Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy
- Arkkitehdit M3
- Plaana Oy
- Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy
- Rakennusinsinööritoimisto Rimako Oy

4. GSP Group Oy
- PES-arkkitehdit
- Trafix Oy
- Ramboll Oy

5. JKMM Arkkitehdit
- Trafix Oy
- LOCI Maisema-arkkitehdit Oy
- Rapal Oy

Kilpailu toteutetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) sääntöjen mukaisesti. Arkkitehtuurikilpailun järjestää Oulun kaupunki yhteistyössä alueen maanomistajien VR-Yhtymä Oy, Liikennevirasto ja Senaatti-kiinteistöt kanssa. Ideakilpailun tuloksia käytetään Asemakeskuksen suunnittelun pohjana. Myös kaupunkilaisten mieliteitä tullaan kartoittamaan myöhemmin vuoden 2016 aikana.

Asemakeskuksen suunnittelualue sijaitsee Oulun kaupungin ytimessä junaradan välittömässä läheisyydessä ja tarjoaa monia mahdollisuuksia mm. keskusta-asumisen, palvelujen ja matkustusmukavuuden kehittämiseen.

Keskeinen tehtävä on ratkaista, millä tavalla alueelle toteutetaan monipuolinen kaupan, asumisen, palvelujen ja liikenteen keskus.  Töiltä odotetaan konkreettisia vastauksia siihen, miten junaradan Raksilan puoleinen alue saadaan yhdistettyä osaksi ydinkeskustaa kaupunkirakenteellisesti ja liikenteellisesti erityisesti kevyen liikenteen mahdollisuuksia hyödyntäen. Myös kaupalliset palvelut tulee käsitellä yhtenä kokonaisuutena ydinkeskustan ja Raksilan market-alueen kanssa.

Suunnittelualueeseen välittömästi liittyy Lemminkäisen Matkakeskushanke, jonka asemakaava vahvistuu vuoden 2016 alussa. Matkustajille suunnattuja palveluja tulee miettiä kokonaisuutena, jossa siirtyminen matkustusmuodosta toiseen tapahtuu mahdollisimman sujuvasti.