In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Uudistuva Oulu

Laatimisen vaiheet, päätöksenteko ja aikataulu

Keskustavision laatiminen käynnistyi loppuvuodesta 2015, ja varsinaiset työvaiheet ajoittuivat pääasiassa vuodelle 2016. Työ on jaettu neljään eri päävaiheeseen.

Ensimmäisessä työvaiheessa pureudutaan Oulun keskustan nykytilaan ja tuleviin muutostarpeisiin. Toisessa vaiheessa määritellään keskustavision ydin ja asetetaan kehittämisen päätavoitteet.

Varsinainen keskustavisiosuunnitelma ja strategiset valinnat määritellään työn kolmannessa vaiheessa. Viimeisenä vaiheessa laaditaan konkreettinen toimenpidesuunnitelma vision toteuttamisen käynnistämisestä.

Keskustavision päätöksenteosta vastaa kaupunginhallitus ja sen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto. Työtä varten perustetaan päätöksentekijöistä ja sidosryhmien edustajista muodostuva seurantaryhmä.