In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Uudistuva Oulu

Vision rakentamisen lähtökohdat

Keskustavisio on rohkea, mutta realistinen tulevaisuudenkuva uudistuvasta Oulun keskustasta. Se on yhdistelmä strategiaa ja suunnitelmaa.

Keskustavision tehtävä ja tarkoitus on tukea Oulun ydinkeskustan kehittymistä eläväksi, elinvoimaiseksi ja monipuoliseksi kaupunkikeskustaksi. Se on luonteeltaan strateginen ja yleispiirteinen tavoitesuunnitelma, joka ohjaa tarkempaa ja yksityiskohtaista kaupunkisuunnittelua.

Edellinen ydinkeskustan tavoitesuunnitelma valmistui noin 15 vuotta sitten. Tässä MALI 2020-suunnitelmassa esille nostetut hankkeet ovat monelta osin toteutuneet. Onkin tullut ajankohtaiseksi päivittää Oulun ydinkeskustan maankäytön kehittämissuunnitelma. Mitkä ovat kehittämisen seuraavat askeleet? Miltä Oulu näyttää vuonna 2040?

Vision keskeinen tavoite on muodostaa kuva tulevaisuuden ydinkeskustasta. Miten rakennamme elinvoimaisen ja omaleimaisen kaupunkikeskustan niin omille kaupunkilaisillemme kuin kaupungissa vierailevillekin elinkeinoelämää unohtamatta?

Visiotyössä tehdään keskeiset strategiset valinnat ja määritetään konreettiset toimenpiteet keskustan kehittämiseksi. Tulevaisuudenkuva muodostetaan eri toimijoiden yhteistyönä.