In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Uudistuva Oulu

 

Rakennetaan yhdessä Oululle uusi keskustavisio

Keskustavision laadinta edellyttää laajaa vuoropuhelua eri osapuolten kesken. Elinvoimainen keskusta voi muodostua ainoastaan asukkaiden, matkailijoiden, yrittäjien, omistajien ja tapahtumien järjestäjien yhteistyönä.

Keskustavision yhteydessä järjestetään sekä kaikille avoimia kyselyjä ja keskustelutilaisuuksia että sidosryhmille kohdennettuja työpajoja.

Keskustavisiotyössä on kaksi osallistumisen päävaihetta. Keväälle 2016 ajoittuneessa ensimmäisessä vaiheessa kerättiin kattavasti asukkaiden ja eri toimijoiden näkemyksiä Oulun keskustan nykytilasta ja kehittämisestä. Toinen keskustavision osallistumisen päävaihe ajoittuu vuoden 2016 loppupuolelle, jolloin eri tilaisuuksissa käsitellään alustavaa keskustavisiosuunnitelmaa.

Ensimmäisen osallistumisvaiheen tuloksia 

Kevään 2016 aikana Oulun keskustan tulevaisuudesta kiinnostuneilla on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksiä keskustan nykytilasta ja tulevaisuudesta. 

Karttapohjaiseen Unelmieni Oulun keskusta -kyselyyn oli mahdollista vastata 12.4-29.5. välisenä aikana. Kyselyyn saatiin 451 vastausta. Kyselyn yhteenvetoon voi tutustua täällä

Mielipiteensä Oulun keskustasta pystyi kertomaan tapaamalla suunnittelijoita Ympäristötalolla 20.4 ja 21.4. Mielipiteensä tilaisuuksissa kävi kertomassa noin 20 osallistujaa. Osallistujien tunnistamiin Oulun keskustan nykyisiin vahvuuksiin ja heikkouksiin sekä kehittämisideoihin voi tutustua täällä.

Unelmieni Oulun keskustasta keskusteltiin 18.5. järjestetyssä tilaisuudessa Oulun kaupunginteatterilla. Tilaisuudessa esitettiin yhdeksän tiivistä puheenvuoroa keskustan tulevaisuudesta sekä käytiin keskustelua. Tilaisuudessa oli noin 120 osallistujaa.

Toukokuun lopussa pidettiin kaksi työpajatilaisuutta, joissa käsiteltiin Oulun keskustaa palveluyrityksien ja kaupunkikulttuurin näkökulmasta.

  • Palveluita käsitelleen työpajan ryhmätöissä pohdittiin, miten Oulun keskustaa tulisi kehittää palveluiden näkökulmasta. Yhteenvetoon tuloksista voi tutusta täällä.
  • Kaupunkikulttuurin työpajan ryhmätöissä vastaavasti pohdittiin, miten keskustassa voitaisiin luoda edellytyksiä kaupunkikulttuurille. Yhteenvetoon tuloksista voi tutustua täällä.