In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Vammaisneuvosto Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on vammaispalvelulain (3.4.1987/380) 13 §:n tarkoittama Oulun kaupungin ja sen alueella asuvien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden, heidän järjestöjensä ja omaistensa yhteistyöelin.

Oulun vammaisneuvosto:

  • Edistää eri tahojen yhteistyötä vammaisia koskevissa kysymyksissä

  • Seuraa vammaisille henkilöille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien toteutumista

  • Seuraa kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten näkökulmasta

  • Edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaista osallistumista

  • Edistää rakennetun ympäristön esteettömyyttä

  • Edistää tiedonsaannin saavutettavuutta

  • Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia koskevissa kysymyksissä

  • Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta

  • Käsittelee vammaisille tärkeitä asioita yleisellä tasolla, eikä ota käsiteltäväksi yksittäisen henkilön asiaa

  • Vammaisneuvostolle voi tehdä aloitteita lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vammaisneuvosto(at)ouka.fi

Oulun kaupungin vammaisneuvosto

Riku Syrjälä
asiantuntijasihteeri
PL 54,
90015 Oulun kaupunki
p. 050 592 8586 
vammaisneuvosto(at)ouka.fi
Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla!

Kokousajat kevät 2016

(kokousaikoihin voi tulla muutoksia)

pe 15.1. klo 12
pe 19.2. klo 12
pe 18.3. klo 12
pe 8.4. klo 12
pe 29.4. klo 12
pe 20.5. klo 12
pe 10.6. klo 12