In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Hyvinvointiluotsit Hyvinvointiluotsit

Hyvinvointiluotsi – toiminnan kehittäminen sai alkunsa asukastupien lähettämästä aloitteesta vuonna 2012, jossa toivottiin toiminnanohjaajia asukastuville. Kaupungilla aloitettiin ajatustyö siitä, miten tämä saadaan järjestettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Toimintamalliin liittyi valtavasti liikkuvia palasia, joiden yhteen sovittamisesta on käyty lukuisia keskusteluja ja luotu uusia yhteistyömalleja. Oulun kaupungin työllisyyspalvelut, yhdessä Oulun aikuiskoulutuksen kanssa, aloitti kehitystyön koulutuksen toteuttamiseksi.  Talouden näkökulmasta kaupunki saavuttaa todellista hyötyä kun työttömyyden alkulähteille päästään tekemään ennaltaehkäisevää toimintaa. Tämä luo suorat heijastevaikutukset lapsiperheiden arjen näkymisessä ja ikäjakauman toisessa päässä säästöjä raskaiden tukipalvelujen muodossa.

Koulutuksen toteuttaa Oulun aikuiskoulutuskeskus ja työnantajana toimii Oulun kaupunki – kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta. Opiskelijat on fyysisesti sijoitettu Oulun eri asukastuville ja heillä on lähiopetusta keskimäärin yksi päivä viikossa. Opinnoissa suuntautumisvaihtoehtona hyvinvointiluotseilla on lasten –ja nuorten koulutusohjelma tai vanhustyön koulutusohjelma. Työssäoppimisen opiskelijat suorittavat kaupungin omissa yksiköissä opetussuunnitelman mukaisesti.

Hyvinvointiluotsi – toiminnan ajatuksena on aluelähtöisesti toteuttaa eri muodossa tapahtuvaa aktivoivaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa kuntalaisten hyväksi. Hyvinvointiluotsit voivat jalkautua alueelle pieniin avustaviin tehtäviin opintojen edetessä, toimia linkkinä eri yhteistyötahojen välillä, järjestää ja vetää liikunta –sekä kulttuuriin liittyviä kerhoja ja vahvistaa yhteisöllisyyttä tätä kautta. Jokainen suuralue Oulussa on omannäköisensä ja tämä on huomioitu toiminnan suunnittelussa.

Hyvinvointiluotseilla on koko opiskelujen ajan tukena kaksi työpaikkaohjaajaa, jotka auttavat toiminnan suunnittelussa ja toimivat yhteyshenkilönä koulun, opiskelijan ja työnantajan välillä.  Toimivan tästä pilottina toteutettavasta koulutuksesta tekee laaja poikkitoiminnallinen yhteistyö Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden, yhteisötoiminnan, sivistys-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden, asukasyhdistysten sekä alueen yritysten välillä. Tämä luo vahvan pohjan alkavalle toiminnalle ja nostaa yhteistyön hienosti esille kaupungin eri prosessien kesken. Kokonaisuutena uudella formaatilla tapahtuva pilottikoulutus antaa Oululle todellisen mahdollisuuden toimia keulakuvana työllisyyden ja ennaltaehkäisevän toimintamallin kehitystyössä.

Koska koulutus järjestetään ensimmäistä kertaa tässä muodossa, on oltava maltillinen ja edettävä rauhallisesti toiminnan järjestämisessä. Kokonaisuus hakee paikkaansa ja muotoutuu jokaiselle alueelle yksilöllisesti. Jokainen kuntalainen on yksilö, jokainen alue on yksilöllinen, ja tämä ajatus edellä, hyvinvointiluotsit tulevat toimimaan kuntalaisten parhaaksi, vahvistaen yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta.  Pilotin tuomat kokemukset hyödynnetään täysimääräisesti jatkumoa ajatellessa, jossa tarkoitus on luoda työllisyyttä ja hyvinvointia edistävä formaatti Oulun kaupungissa.

Lisätietoja antaa työpaikkaohjaaja:

Markus Lepinoja puh. 050-369 6147, markus.lepinoja(at)ouka.fi