In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Työ- ja kokoontumishuoneistot Työ- ja kokoontumishuoneistot

Oulun seudun ympäristötoimi valvoo toimialueellaan sijaitsevien työ- ja kokoontumistilojen terveydellisiä oloja. Toimijan on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus julkisen työ- ja kokoontumishuoneiston käyttöönotosta Oulun seudun ympäristötoimeen, kuitenkin vähintään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Oulun seudun ympäristötoimi on laatinut perustamisohjeita tilojen suunnitteluun.

Ilmoitusvelvollisuuden lähtökohtana on ennaltaehkäistä tietyistä toiminnoista mahdollisesti aiheutuvat terveyshaitat. Näitä ovat mm. ilmanvaihto, pintamateriaalit, akustointi ja äänieristys, WC-tilojen riittävyys ja kunto, siivousvälineiden säilytys- ja huoltotilat, tupakkalain noudattaminen sekä tilojen ja laitteistojen turvallisuus. Ominaisuuksien riittävyys ja soveltuvuus perustuu huoneistossa oleskelevien määrään. Ilmoitusvelvollisuus koskee toimintoja, laitoksia tai huoneistoja, joiden vaikutuspiirissä on paljon ihmisiä tai erityisryhmiä, kuten lapsia tai vanhuksia, sekä toimintoja, joiden hygieenisille oloille on asetettava erityisiä velvoitteita. Ilmoitetut työ- ja kokoontumishuoneistot kuuluvat terveydensuojeluviranomaisen valvontaan.

Ilmoituksenvaraisia työ- ja kokoontumishuoneistoja ovat

 • työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa, tai terveydellisiltä vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittaminen asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja (erilaiset kone- ja autokorjaamot, kirjapainot, pesulat, pajat tai vastaavat, pienet kemikaalivarastot, pienet energialaitokset ja maalaamot)
 • julkinen huvi- tai kokoontumishuoneisto
 • asetuksella säädettävä sellainen muu huoneisto tai laitos, jonka hygieenisille olosuhteille on sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioonottaen asetettava erityisiä velvoitteita
 • parturi, kampaamo tai kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai -hoitoa; mukaan lukien solarium- ja tatuointitilat
 • sellainen kuntosali tai muu liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu
 • muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa.  

Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Lainsäädäntöä

 • Terveydensuojelulaki 763/1994
 • Terveydensuojeluasetus 1280/1994
 • Elintarvikelaki 23/2006

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.