In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Yrittäjyyskasvatuksen polku Yrittäjyyskasvatuksen polku

Yrittäjyyskasvatuksen polku, osana Oulun opetussuunnitelman tukimateriaaleja, ohjaa eri oppiaineita yhdistävään toimintaan. Yrittäjyyskasvatuksen polusta opettajille löytyy malleja, työkaluja ja käytänteitä, joiden avulla opettaja voi linkittää yrittäjyyskasvatusta ja työelämäyhteistyötä opetukseen. 

Muita OPS-polkuja ovat hyvinvoinnin polku, kestävän kehityksen polku, kulttuuripolku, maailmankansalaisen polku ja tiedonhallinnan polku. Polut ohjaavat toimintaan, joka on elämyksellistä, osallistavaa, paikallisuutta ja erilaista yhteistyötä hyödyntävää sekä eri oppiaineita yhdistävää. 

Oululaiset OPS-polut 


Perusasteen opetussuunnitelman tukimateriaaliksi laaditut oululaiset OPS-polut 

  1. tukevat perusopetuksen arvoperustaa (luku 2)  
  2. liittyvät laaja-alaiseen osaamiseen (luku 3)  
  3. eheyttävät opetusta (luku 4)  
  4. vievät toimintakulttuuria ohjaavia periaatteita (luku 4) käytännön tasolle  
  5. tarjoavat lähtökohtia ja konkreettisia vinkkejä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun (luku 4)  
  6. monipuolistavat oppimisympäristöjä (luku 4)  
  7. auttavat saavuttamaan myös eri oppiaineiden tavoitteita ja konkretisoimaan niiden sisältöjä (luvut 13-15)