6Aika-strategia

Nopeita kokeiluja Metsokankaan koululla Oulussa. Kuva: Anna Karppinen


Tutustu kaikkiin Oulun alueen 6Aika-hankkeisiin


Lisää työpaikkoja, elinvoimaa ja liiketoimintaa

Oulun kaupunki rakentaa yhdessä kansainvälisiä menestystarinoita ja hyödyntää rohkeasti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Kehitämme vaikuttavia palveluita ja toimintaamme asiakaslähtöisesti, tietoon perustuen. Järjestämme palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. 6Aika-hankkeissa tapahtuva kehitystyö tuo alueelle työpaikkoja, yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia sekä elinvoimaa.

Oulun kaupunki haluaa olla paras paikka yritystoiminnan kasvulle. Kasvu luo elinvoimaa, yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Esimerkiksi Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen Oulun osaprojekti on perustunut Oulun vahvoihin osaamisaloihin, kuten langattomaan viestintäteknologiaan, 3D/virtuaalikaupunkialustaan ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Myös muilla kärkihankkeilla ja pilottihankkeilla on tähdätty ja tähdätään edelleen yritystoiminnan kasvuun ja alueen elinvoimaisuuteen.

6Aika on suuri kokonaisuus, joka tuo Oulun alueelle uusia aktiviteetteja ja mahdollistaa olemassa olevien yritysten kilpailukyvyn paranemisen. 6Aika täydentää ja yhdistää muita alueen yritysrajapinnassa toimivia kehityshankkeita. Yhdessä tekeminen ja korkea osaaminen luovat perustan menestykselle.
 

Mikä on 6Aika?

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jonka toteuttajina ovat niin sanotut kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku. Vuosina 2014–2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta.

6Aika-strategian tavoitteena on parantaa kaupunkien tarjoamia palveluja, lisätä liiketoiminnan kilpailukykyä ja mahdollistaa entistä laajempi osallistuminen kehitystyöhön. Lisäksi palvelujen saatavuutta, vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan esimerkiksi verkkopalveluja kehittämällä. Kun tavoitteet saavutetaan, kaupungit pystyvät vastaamaan tulevaisuuden muutoksiin ja tarttumaan niiden luomiin mahdollisuuksiin entistä herkemmin.

6Aika-strategia on kansallisesti merkittävä: kuutoskaupunkien alueella asuu 30 % Suomen väestöstä. 6Aika-strategia parantaa sekä kaupunkien palveluprosesseja että niiden toimivuutta yli kuntarajojen. Suurimpien kaupunkiseutujen käyttö uusien innovaatioiden kehitysympäristönä vahvistaa myös Suomen kilpailukykyä.

Katso englanninkielinen video 6Aika Smart Cities Work Together.

Kaupunkikoordinaattorina toimii Oulussa:

Soile Jokinen, +358 50 322 2974, soile.jokinen (at) businessoulu.com. 
 

Kaupunkikoordinaattori Soile Jokinen.

Vipuvoimaa EU:lta

Katso myös

6Aika Smart Cities Work Together

Oulu - Your Future Innovation Hub -esite (pdf)

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/6aika