Ehdota arviointiaihetta tarkastuslautakunnalle

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2023 työohjelmaa ja pyytää kuntalaisilta ehdotuksia arviointiaiheiksi. Ehdotukset voit antaa lomakkeella, joka löytyy alempaa tältä sivulta.

Tarkastuslautakunta on päättänyt arvioida vuonna 2023 erityisesti seuraavia kaupungin strategisia tavoitteita:

  • varmistamme yritysten kilpailukyvyn ja uudistumisen
  • parannamme Oulun saavutettavuutta
  • luomme kasvua matkailusta
  • ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Oulu kasvattaa hyvinvoivia, välittäviä ja aktiivisia kuntalaisia

Aihe-ehdotuksien toivotaan liittyvän näihin strategisiin tavoitteisiin ja olevan oululaisille merkittäviä palveluita tai toimintoja.

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2023 työohjelmastaan 12.6.2023. Arviointien toteuttaminen ajoittuu kesäkuusta 2023 toukokuulle 2024. Arviointikertomus on valtuuston käsiteltävänä toukokuussa 2024. Arviointien tulokset raportoidaan kuntalaisille kaupungin verkkosivuilla.

Pyydämme tekemään ehdotukset arviointiaiheiksi viimeistään 31.5.2023.

Ehdotus arviointiaiheeksi

Jätä ehdotuksesi tarkastuslautakunnan arvioinnin aiheeksi 31.5.2023 mennessä.

Kenttä on pakollinen.

Varmenna lomakkeen lähetys kirjoittamalla alla oleva numerosarja alimpaan kenttään. Vihreästä nuolinäppäimestä saat uuden numerosarjan, jos et saa numeroista selvää.

Yksilöivä teksti Päivitä CAPTCHA Päivitä CAPTCHA

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston asettama lautakunta, joka huolehtii Oulun kaupungin ja Oulu-konsernin kuntalain mukaisen arvioinnin suorittamisesta (KuntaL 121 §) ja hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Lautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset kootaan keväisin Arviointikertomukseen. Tutustu aiempien vuosien arviointikertomuksiin

Yhteyshenkilö

Pirjo Mäkinen
kaupunginreviisori
Ulkoisen tarkastuksen yksikkö
p. 044 7031660
pirjo.makinen(at)ouka.fi

Arviointikertomuksen 2022 kansikuva

Tutustu vuoden 2022 arviointikertomukseen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta laadittu tiivistelmä kokoaa yhteen toiminnan arvioinnin keskeisen sisällön.

Lyhytosoite tälle sivulle on ouka.fi/arviointiaihe