Avoin data

Oulun kaupunki avaa tietoaineistojaan maksutta julkiseen käyttöön. Avoimen datan julkaisemisen tavoitteena on lisätä avoimen julkisen tiedon määrää ja sen hyödyntämistä mahdollisimman laajasti kansalaisten, yritysten, yhteisöjen, koulutuksen ja tutkimuksen toimesta.

Olemme ottaneet käyttöön kuutoskaupunkien yhtenäisen dataportaalin. Oulun kaupungin julkaisema avoin data löytyy uudesta portaalistamme data.ouka.fi 

Oulun kaupungin dataportaali

 

Käytettävissä on myös Oulun datan jakelualusta, jonka kautta julkaistaan erilaisten rajapintojen kautta tuotettuja Oulun kaupungin avoimia tietoaineistoja. 

Datatoiveita ja palautetta avoimeen dataan liittyen voit antaa Avoin data -palautelomakkeen kautta.  Muu kuin avoimeen dataan tai rajapintoihin liittyvä palaute vastaanotetaan ja käsitellään ainoastaan Oulun kaupungin karttapohjaisessa palautepalvelussa

Julkaistujen aineistojen tekijänoikeuden tai tietokantasuojan haltija on Oulun kaupunki ellei aineistossa toisin ilmoiteta. 

 

Päätöksiä, linjauksia, ohjeistuksia ja esitteitä

Avoimet ja yhtenevät rajapinnat - Avain digitaalisiin palveluihin  Kuutoskaupunkien rajapintaesite 2.1.2017

Tietohallinnon ohjeistus tietovarantojen avaamiseen - Oulun kaupunki, Tietohallinto 14.6.2016

Oulun kaupungin tietoaineistojen avaaminen avoimena datana - Kaupunginhallituksen päätös 29.3.2016

Kuutoskaupungeilta suositukset avoimista rajapinnoista 18.4.2016

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa 19.5.2016

 

Katso myös:

avoindata.fi

avoinkoodi.fi

avoinrajapinta.fi

hri.fi - Pääkaupunkiseudun avoin data

Tampereen kaupungin avoin data

Turun kaupungin avoin data

Lounaispaikka - Lounais-Suomen paikkatietoverkosto

Github/6Aika - Kuutoskaupunkien yhteisiä rajapintamääritelmiä ja ohjeistuksia

CitySDK - Open, harmonized APIs (In English) 

SeutuNet - Business Oulu

StatFin-tilastotietokanta

Paikkatietoikkuna -avoin paikkatieto

EU:n avoimen datan portaali

Lipas-liikuntapaikat -  Lipas on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä jota ylläpitää Jyväskylän yliopisto.

 

     

       

 

 

Databusiness.fi

Datasta Businesta - kuutoskaupunkien yhteinen DataBusiness.fi -sivusto

Briefly in English