Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Immuunivastetta voimakkaasti heikentävät sairaudet ja tilat

Kolmas koronarokote voidaan antaa 12 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille, joiden elimistön immuunivaste on sairauden tai sen hoidon vuoksi voimakkaasti madaltunut. Kolmas rokoteannos annetaan heille siksi, että heidän rokotesuojansa heikkenee nopeammin kuin muilla. 

Kolmas annos voidaan antaa voimakkaasti immuunipuutteisille, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta.

Neljäs annos voidaan antaa voimakkaasti immuunipuutteisille, kun kolmannesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään 3 kuukautta. 

Ryhmään kuuluvat seuraavat sairaudet ja tilat:

 

Elinsiirto

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • sinulle on tehty elinsiirto

Kantasolusiirto

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • olet saanut kantasolusiirron enintään kolme vuotta sitten tai
 • sinulle on tehty kantasolusiirto yli kolme vuotta sitten ja immunosuppressiivinen hyljinnänestolääkitys jatkuu edelleen.

Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on lääkärin toteama vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunivajavuus tai muusta syytä alentunut puolustuskyky. Tällaisia sairauksia ja tiloja ovat esimerkiksi

 • tavallinen vaihteleva immuunipuutos (common variable immunodeficiency, CVID)
 • rusto-hiushypoplasia
 • DiGeorgen oireyhtymä (Kromosomin 22q11.2-deleetio)
 • jaksoittainen neutropenia
 • muu tai tarkemmin määrittämätön neutropenia
 • pääasiallisesti vasta-aineiden vajavuuksina ilmenevä immuunivajavuus
 • sekamuotoiset immuunivajavuudet
 • muihin vakaviin puutoksiin liittyvä immuunivajavuus
 • muut immuunivajavuudet
 • APECED-oireyhtymä.

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos sinulla on

 • IgA-vaje tai -puutos
 • mannoosia sitovan lektiinin puutos
 • komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.

Immunosuppressiivinen syöpähoito

Kuulut rokotettavaan ryhmään, jos

 • olet saanut yhden vuoden sisällä solunsalpaajahoitoa
 • olet saanut vasta-ainehoitoa leukemiaan tai lymfoomaan edellisten kahden vuoden aikana.
 • CAR-T soluhoidon saaneet.

Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä

Kuulut rokotettavaan ryhmään, jos

 • sinulla on autoimmuunisairaus (esimerkiksi selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi), jota hoidetaan
  • millä tahansa biologisella lääkkeellä tai
  • JAK-estäjällä (kauppanimiä Xeljanz / tofasitinibi, Olumiant / barisitinibi, Rinvoq / upadasitinibi, Jyseleca / filgotinibi).

Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos

 • käytät hoitoosi pelkästään kortikosteroidilääkitystä, metotreksaattia (kauppanimiä Trexan, Metoject), atsatiopriinia (Azamun, Imurel), siklosporiinia (Sandimmun), sulfasalatsiinia (Salazopyrin) tai hydroksiklorokiinia (Oxiklorin).

Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta

Kuulut ryhmään, jos

 • saat dialyysihoitoa tai
 • sinulla on loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta (GFR-arvo alle 15 ml/min).

Ryhmään eivät kuulu

 • lievä, kohtalainen ja vaikea munuaisten vajaatoiminta, jolloin GFR-arvo on yli 15 ml/min
 • muut munuaissairaudet.

Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV

Kuulut ryhmään, jos sinulla on

 • todettu HIV ja CD4-auttajasolujesi taso on alle 200 x 10E6 solua /l.

Et kuulu ryhmään, jos sinulla on

 • todettu HIV ja CD4-auttajasolutasosi on yli 200 x 10E6 solua /l.

Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila

Näissä tapauksissa sinulla tulee olla kyseistä sairautta hoitavan lääkärin kannanotto siitä, että sinulla on vaikea-asteinen immunosuppressiivisen tila ja tämän vuoksi tarve 3. koronarokoteannokselle. Tarvittaessa epäselvissä tapauksissa voi konsultoida rokotuspisteen konsulttilääkäriä.