Ahaa! Kirjasto aikuisten lukutaidon tukena

Yhteiskunnallinen osallisuus edellyttää hyvää luku- ja kirjoitustaitoa. Ahaa! – kirjasto aikuisten lukutaidon tukena -hankkeessa on tavoitteena aikuisten monilukutaidon tukeminen. Hankkeessa pureudutaan aikuisten monilukutaidon ytimeen ja kehitetään kirjaston palveluja niille aikuisille, joiden monilukutaito vaatii tukea. Lukutaito mahdollistaa oppimisen. Oppimisvaikeuksista yleisin on lukivaikeus eli lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus, mutta monet muutkin tekijät, kuten henkinen jaksaminen, kielitaito, motivaatio, ulkopuolisuuden kokemus, vaikuttavat uuden oppimiseen. Hankkeessa kehitetään kirjaston lukutaitotyötä ja palveluja aikuisille moniammatillisesti ja mielenkiintolähtöisesti yhdessä muiden toimijoiden ja kohderyhmien kanssa.