Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Koronalääke

Päivitetty 22.12.2022, sivua päivitetään, kun tiedot muuttuvat.

 

Yleistä tietoa Paxlovid-koronaviruslääkkeestä
 

Koronavirusinfektion hoitoon kehitetty Paxlovid -viruslääke (nirmatrelviiri ja ritonaviiri) on otettu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) alueella käyttöön sekä avoterveydenhuollossa että sairaalan osastoilla. Paxlovidia annetaan vain kansallisesti sovituille kohderyhmille. Lääkitys kohdennetaan koronavirusinfektioon sairastuneille aikuisille, joilla on vakavalle koronavirustaudille voimakkaasti altistava sairaus tai tila.

Lääke on potilaille maksuton ja lääkehoidon aloituksesta päättää aina lääkäri. Lääkehoidon aloitus vaatii huolellista arviointia. Mikäli potilaalla on käytössä muita lääkkeitä, on varmistettava, että Paxlovid-lääke on yhteensopiva muun lääkityksen kanssa. Lääkehoito tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti koronaoireiden alettua. Hoito voidaan aloittaa positiivisen kotitestin perusteella, mutta kotitesti tulee varmentaa virallisella PCR/Ag-testillä mahdollisimman pian. Testiin hakeutumiseen liittyvät ohjeet löytyvät Oulun kaupungin koronasivustolta.

Mikäli arvioit kuuluvasi alla listattuun lääkityksen kohderyhmään, sinun tulee olla yhteydessä puhelimitse numeroon 08 55841415 (ma-to klo 8-16, pe klo 8-15). 

Näissä koronalääkettä koskevissa ohjeissa vain yhden rokoteannoksen saanut henkilö rinnastetaan rokottamattomaan henkilöön. Aiemmin sairastettu covid-19-infektio vastaa yhtä rokoteannosta.

Alla on listattu lääkityksen aloittamisen kriteerit. Kaikkien viiden kriteerin on täytyttävä:

 • Sinulla on oireinen COVID-tartunta ja
 • tauti on varmistettu terveydenhuollossa tehdyllä PCR/Ag-testillä ja
 • oireiden alkamisesta on alle 5vrk. (Hoito tulee aloittaa 5 vrk:n kuluessa oireiden alkamisesta.)
 • Olet yli 18-vuotias ja
 • kuulut myös johonkin alla mainituista vaikean koronavirustaudin riskiryhmistä:


 
1)  Potilasryhmät riippumatta saaduista rokotuksista:   

 • elin- tai kantasolusiirto 6 kk:n sisällä tai edelleen jatkuva voimakas hylkimisenestolääkitys
   
 • voimakkaasti immuunijärjestelmää heikentävä syöpätauti, joka on aktiivisessa hoidossa tai jonka hoidot ovat päättyneet kuuden kuukauden sisällä.

o Ryhmään kuuluvat esimerkiksi verisyövät ja lymfoomat
o Ryhmään eivät kuulu vain hormonaalista hoitoa saavat tai vain leikkauksella hoidetut syöpäpotilaat

 • vaikeat puolustusjärjestelmän häiriöt

o Ryhmään kuuluvat synnynnäiset immuunipuutostilat ja  potilaat, joiden CD4-solut alle 350
o Ryhmään eivät kuulu  väestössä yleiset lievät puolustusjärjestelmän häiriöt, kuten IgA-vaje tai -puutos, mannoosia sitovan lektiinin puutos tai komplementtitekijä C4:n osittainen vaje
 

 • rituksimabi-hoitoa saavat potilaat

 

2) Potilasryhmät, mikäli potilas on rokottamaton tai yli 60-vuotias:

 • lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes (vain rokottamattomat tai yli 60-vuotiaat alle 4 rokotusta saaneet) 
   
 • Downin oireyhtymä
   
 • vaikea krooninen keuhkosairaus, kuten vaikea keuhkofibroosi tai vaikea keuhkoahtaumatauti tai astma, jolloin hoitona on jatkuva suun kautta otettava kortisonilääkitys
   
 • vaikea krooninen munuaissairaus, (huomioitava kuitenkin, että lääke on vasta-aiheinen jos GFR on alle 30 ml/min)
   

3)  Potilasryhmät, mikäli potilas on yli 40-vuotias ja rokottamaton   

 • jatkuvaa lääkitystä vaativa astma  (muu kuin suun kautta otettava kortisonilääkitys)
   
 • vaikea sydänsairaus
     
 • sairaalloinen lihavuus (BMI yli 40)
   
 • hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila   
   
 • immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen   
   
 • vaikea krooninen maksasairaus   
   
 • tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta   
   
 • vaikea tai keskivaikea uniapnea   

 
4)  Paxlovid-hoito voidaan aloittaa myös omatoimisesti kotona asuvalle yli 80-vuotiaalle potilaalle, mikäli potilas on saanut alle 4 rokoteannosta. Erityisesti iäkkäiden kohdalla on punnittava lääkkeen haittavaikutusten ja interaktioiden mahdollisesti aiheuttama lääkehyödyn menettäminen.   
 
Lääkitystä ei voida aloittaa, mikäli:

 • olet raskaana
 • sinulla on vaikea munuaisen vajaatoiminta (eGFR alle 30 ml/min tai hemodialyysi)
 • sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta
 • olet alle 18-vuotias
   

 Tarkemmat kriteerit vakavan koronataudin riskiryhmistä THL: sivuilla.

 

 

Epäiletkö saaneesi koronatartunnan?

Katso ohjeet, miten pääset koronatestiin tai saat hoitoa Oulussa.

Jos saat virallisesta koronatestistä positiivisen tuloksen, katso ohjeet.

Tietoa Paxlovid-koronaviruslääkkeestä

Katso koronavirustaudin kotihoito-ohjeet.