Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Vakavalle koronavirustaudille altistavat sairaudet ja tilat

Katso alta, onko sinulla vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila (Riskiryhmä 2)

 1. Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
 2. Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti)
 3. Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
 4. Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
 5. Vaikea krooninen maksasairaus
 6. Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
 7. Uniapnea
 8. Psykoosisairaus
 9. Vaikea ylipaino (painoindeksi yli 35)
 10. Raskaus

Tutkimustietoa eri sairauksien ja tilojen aiheuttamasta riskistä saada vakava koronavirustauti löytyy Vakavalle koronavirustaudille alttiiden rokotusjärjestys -sivulta kunkin taudin tai tilan kuvauksesta.

Vakavalle koronavirustaudille alttiiden rokotusjärjestys (THL)

1. Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on 

 •  astma, johon käytät jatkuvaa lääkitystä.

2. Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti)

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on 

 • sydämen vajaatoiminta, keuhkosydänsairaus, keuhkoverenkierron sairaudet, sydänlihassairaus
 • sepelvaltimotauti
 • verenpainetaudin aiheuttama sydänvaurio
  (esimerkiksi vasemman kammion laajentuma)
 • verenpainetaudin aiheuttamat munuaisvauriot (KREA yli 150)

Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos sinulla on

 • hoidossa oleva pelkkä eteisvärinä,
 • hoitotasapainossa oleva pelkkä verenpainetauti tai lievä läppävika.

3. Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • sairastat tautia tai sinulla on tila, joka haittaa sinun hengitystäsi, näitä voivat olla muun muassa: aivoinfarkti, aivoverenvuoto, hengityshalvaus, Parkinsonin tauti, MS-tauti eli pesäkekovettumatauti, hermo-lihasliitosten ja lihasten sairaudet sekä CP-oireyhtymä ja hengitystä haittaavat muut halvausoireyhtymät. Sairautesi voi esimerkiksi huonontaa istuma-asentoasi, jolloin hengitys vaikeutuu.

Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos

 • sairautesi ei aiheuta haittaa sinun hengityksellesi.

4. Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on muun muassa selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdus, haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi, ja

 • kyseisen sairauden hoitoon liittyy suun kautta tablettina otettu glukokortikoidihoito
 • tai muu immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito (solunsalpaajahoito, biologiset lääkkeet ja muut vastaavat, esim. siklosporiini, mykofenolaatti, atsatiopriini, metotreksaatti, takrolimuusi)

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos sinulla on yllä mainittu sairaus, mutta et tarvitse sen hoitoon immuunipuolustusta heikentävää lääkehoitoa

5. Vaikea krooninen maksasairaus

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • sinulla on todettu esimerkiksi maksan vajaatoiminta, maksafibroosi tai maksakirroosi

Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos

 • sinulla on todettu rasvamaksa

6. Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • sairastat tyypin 1 diabetesta tai lisämunuaisten vajaatoimintaa.

7. Uniapnea

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • sinulla on diagnosoitu keskivaikea tai vaikea uniapneatauti. Henkilöllä on keskivaikea uniapnea, kun hengityskatkoksia tai -vaimentumia on tunnissa yli 15. Vaikea uniapnea henkilöllä on, kun hengityskatkoksia tai -vaimentumia on tunnissa yli 30.

Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos

 • sinulla on diagnosoitu lievä uniapneatauti

Uniapnea, unenaikaiset hengityskatkot (Terveyskirjasto)

8. Psykoosisairaus

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on

 • skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö tai harhaluuloisuushäiriö
 • klotsapiinihoito (kauppanimi Clozapine Accord, Froidir ja Leponex) johonkin muuhun mielenterveydenhäiriöön.

9. Vaikea ylipaino (painoindeksi yli 35)

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • 12-15-vuotiailla painoindeksisi on 35 tai sitä suurempi
 • yli 16-vuotiailla painoindeksi on 40 tai sitä suurempi

Katso ohjeet aikuisten painoindeksin (BMI) laskemiseen Terveyskirjaston sivulta

Katso ohjeet lasten painoindeksin (ISO-BMI) laskemiseen Terveyskirjaston sivulta.

10. Raskaus

Ryhmään kuuluvat kaikki raskaana olevat. Raskaus lisää riskiä sairastua vakavaan koronavirusinfektioon sekä tehohoidon tarvetta. Koronavirusinfektion on todettu lisäävän myös pre-eklampsian eli raskausmyrkytyksen riskiä. Koronavirusinfektion saaneilla raskaana olevilla on suurentunut riski ennenaikaiseen synnytykseen ja kohtukuolemalle. Raskauden aikaisen koronainfektion on todettu lisäävän myös vastasyntyneen riskiä joutua tehohoitoon.