Kyläselvitykset Kyläselvitykset

Kyläselvitysten laatiminen käynnistyi ”Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus”-kyselyllä ja kyläilloilla. Kyselyn vastauksia ja kyläiltojen muistio
Yhdyskuntalautakunta käsitteli ja hyväksyi Alakylän, Jokikylän ja Huttukylän kyläselvitykset ja esitetyt jatkotoimenpiteet 31.10.2017 § 559 – 561

Jokikylässä jatketaan vireillä olevan Jokikylän ja Murron osayleiskaavan laatimista aiempaa yleispiirteisempänä. Jokikylän kyläselvitys. (2325kt) 

Alakylässä jatketaan vireillä olevan Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavan laadintaa siten, että osayleiskaavasta tulee Alakylän ja Tirinkylän keskeisillä kyläalueilla rakennuspaikkakohtainen ja muilla alueilla yleispiirteinen. Alakylän kyläselvitys. (3383kt)

Jokikylän ja Murron osayleiskaavan sekä Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavan vaiheista tiedottaminen siirtyy tämän jälkeen takaisin laadittavat yleiskaavat -sivustoon. 

Huttukylän keskeiselle kyläalueelle, rantoja lukuun ottamatta, valmistellaan alueellinen päätös rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella. Huttukylän kyläselvitys. (2970kt)
Huttukylän osayleiskaavan laadinta on lopetettu. Yhdyskuntalautakunta 4.10.2016 § 407.

 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/kylaselvitykset