Lähimmäiskorttelin
tontinluovutuskilpailu

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 8.6.2021 Lähimmäiskorttelin tontinluovutuskilpailusta.

Yhdyskuntalautakunnan päätös, sisältää kilpailuohjelman.

Kilpailuohjelman liitteet

1. Kilpailualueen sijainti kaupunkirakenteessa
2. Ote yleiskaavasta 1:1000
3. Ajantasainen asemakaavaote 1:1000
4. Kantakartta 1:1000
5. Linnanmaan ja Kaijonharjun alueen kaavarunko
6. Oulun kaupungin asuntopoliittiset linjaukset 2017
7. Kestävä Kaijonharju -lähiöohjelman hankekuvaus


8. Kaijonharjun terveysaseman

   a. Kuntoarvio 7.9.2018

   b. Rakennushistoriallinen selvitys 13.1.2020

   c. Tekniset taloasiakirjat: Asemapiirustus

Julkisivu itään ja pohjoiseen

Julkisivu länteen ja etelään

Pohjapiirustus 1.krs

Pohjapiirustus 2.krs    

Leikkaukset


9. Oulun kaupungin autopaikkanormi
10. Tietoja Linnanmaan ja Kaijonharjun alueesta
11. Kaijonharjun päiväkoti ja sen viereinen Kalevalan päiväkoti: sijainti ja valokuvat.

 

kaksi naista katsovat toisiaan ikkunan läpi.

 

Yhteyshenkilöt

Asuntotoimenpäällikkö Jukka Kokkinen
p. 044 703 2360

Tontti-insinööri Veikko Lehtinen
p. 044 703 2612

Asumisen asiantuntija Mikko Autio
p. 044 703 2618

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/lahimmaiskorttelikilpailu