"Elipä kerran satumaailman laidalla, somassa pienessä kolossaan Lukunalle, joka rakasti satuja ja kirjoja. Se rakasti iloisia satuja, surullisia kertomuksia, jännittäviä tarinoita, vitsikkäitä runoja, hauskoja sarjakuvia ja opettavaisia tietokirjoja.

Lukunallen lempipuuhaa oli satujen kuuntelu. Se tykkäsi myös katsella kirjoja, lukea niitä itse, leikkiä satujen sankareita ja keksiä aivan omia tarinoita, runoja ja lauluja.  Lukunalle piti myös kirjojen tutkimisesta yhdessä ystävien kanssa.  Leikkiessään kirjojen tapahtumia tutussa lähimetsässä tai kotiniityllä, ystävykset kokivat hauskoja hetkiä ja oppivat monenlaisia asioita kirjojen ihmeellisestä maailmasta."

Lukunalle ystävineen haluaa sinunkin nauttivan tarinoiden lumoavasta maailmastaja toivottaa sinut tervetulleeksi suorittamaan kanssaan Lukuhöperö-passia!

Esiopetuksen Lukuhöperö-diplomi

Lukuhöperö-passin nimi päivittyy diplomiksi. Uudistettu Lukuhöperö-diplomi ja materiaalit julkaistaan tällä sivulla 22.11.2019. Lisätietoja: maija.karvosenoja(at)ouka.fi.

Lukuhöperö–diplomi on kehitetty Lukuinto-hankkeessa kirjallisuuskasvatuksen työkaluksi. Lukupassin tavoite on lasten ja vanhempien yhteisen lukuinnostuksen syntyminen ja tukeminen. Tavoitteena on myös alkavan lukutaidon tukeminen sekä erilaisten lukutaitojen kehittyminen. Erilaiset tekstit ruokkivat lapsen mielenkiintoa suullisen ja kirjoitetun kielen havainnointiin ja tutkimiseen.  Kielellisen tietoisuuden kehittymistä tuetaan monipuolisen kirjallisuuden lisäksi kielellä leikkimisellä, loruillen ja riimitellen.

Luettavat sadut ja tarinat kehittävät myös lapsen omaa tarinankerrontakykyä. Kirjojen ja satujen avulla opitaan hahmottamaan mielikuvituksen ja todellisuuden rajaa, kulkemaan mielikuvitusmaailmaan, jossa kaikki on mahdollista, sekä tulemaan sieltä turvallisesti pois. Saduilla on myös merkittävä vaikutus lapsen tunne-elämän kehittymiseen. Lapselle satu voi olla turvapaikka, johon arkiset ongelmat eivät ulotu.

Lukuhöperö-diplomin kirjalistan kirjojen valinnassa on painotettu kotimaisuutta ja monipuolisuutta sekä lasten itsesäätelytaitojen tukemiseen sopivia aiheita. Lukupassiin on myös valittu kirjoja, joiden avulla voidaan opetella kuvanlukutaitoa, nuotinlukutaitoa ja kartanlukutaitoa.


Suorittaminen

Lukuhöperö-diplomi suoritetaan yhdessä muiden eskarilaisten, eskarin aikuisten ja vanhempien kanssa. Aikuiset lukevat kirjoja ja lapset nauttivat kuuntelusta. Diplomiin luetaan yhteensä kahdeksan (8) kirjaa.

Lapset valitsevat luettavaksi yhden mielenkiintoisen kirjan jokaisesta kirjalistan kirjaryhmästä. Yksi valituista kirjoista luetaan kirjastoautossa ja tai lähikirjastossa ja yhden voi kuunnella äänikirjana. Eskarissa luettavien kirjojen lisäksi luetaan kaksi kirjaa aikuisen kanssa kotona. Aikuinen valitsee yhden kirjan jostakin kirjaryhmästä ja lapsi voi itse valita minkä tahansa kirjan kirjastosta.

Jokaisen kirjan lukemisen jälkeen tehdään kirja-arvostelu ja tehtäviä. Aikuiset valitsevat lapsen kanssa kirjaan sopivat tehtävät. Kun lapsi on kuunnellut kaikki kahdeksan kirjaa, tehnyt niistä tehtävät ja kerännyt merkinnät kirjapassiin, saa hän kunniakirjan todistukseksi hienosta suorituksesta.

Ohjeet ja tehtävät eskareiden ohjaajille

Ohje eskareille

 

Osaan jo lukea! -passi

Jos lapsi osaa jo lukea, voi suorittaa lisäksi Lukuhöperön Osaan jo lukea! -passin.

Lapsi valitsee neljä (4) kirjaa Lukuhöperön kirjalistan helppolukuisten kirjojen ryhmästä tai listan muista kirjaryhmistä. Luetaan yksi kirja kerrallaan ja tehdään siitä aikuisen kanssa valittu tehtävä. Lapsi voi esitellä lukemansa kirjan muulle ryhmälle ja kertoa, miksi se kannattaa lukea.

Jokaisen kirjan jälkeen lapsi saa merkinnän Osaan jo lukea! -kirjapassiin. Kun kirjapassi on täynnä, lapsi saa Osaan jo lukea! -kunniakirjan.

Lukuhöperön kirjalistat

Lukuhöperön kirjalista

Lukuhöperön kirjalista - kuvaton

Tehtävät

Minä ja kirjat -tehtävä

Kirja-arvostelulomake

Tehtävä kuvakirjoille 

Tehtävä tekstittömille kuvakirjoille

Tehtävä saduille ja kertomuksille

Tehtävä runokirjoille

Tehtävä tietokirjoille

Tehtävä sarjakuville

Osaan jo lukea! -passin tehtävät

Passit ja diplomit

Lukuhöperö-passi

Lukuhöperö-kunniakirja

 

Osaan jo lukea! -passi

Osaan jo lukea! -kunniakirja

 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/lukuhopero