Nurron talo

Nurron talo (myynti keskeytetty). Tulee uudestaan myyntiin tulevaisuudessa.

 

Myytävänä Hartaanselällä Oulun Asuntomessujen 2025 korjauskohteeksi. 
Myyntiaika 22.4. – 11.11.2022 klo 15.

Kaupunki myy upean Oulujoen suistomaiseman varrelta historiallisesti merkittäviä rakennuksia. Rakennukset myydään Oulun asuntomessujen korjausrakentamisen kohteiksi ja niihin tavoitellaan oululaisia ja matkailijoita houkuttelevia palveluita sekä virkistys- ja kulttuuritoimintaa. Kohteiden yleisesite liitteenä sivun lopussa.

Nurron talo osoitteessa Hietasaarentie 7 on yksi myytävistä kohteista. 

Toppilansalmen huvila-alueeseen kuuluva klassismia edustava Nurron talo on maakunnallisesti arvokas kohde, jolla on sekä rakennushistoriallista että maisemallista arvoa.

Värikkään historian omaava talo on toiminut oululaisten porvarissukujen huvilakulttuurin kehityksen miljöönä sekä sotavuosina saksalaisupseerien asumuksena. Sodan jälkeen huvilalla järjestettiin mm. kerhotoimintaa ja naamiaisia. Talo tunnetaan myös nimillä Fellmanin huvila, Ravanderin huvila, Merenkävijöiden maja ja Lundmanin huvila.

Huvilan pihapiiriin kuuluvat kaksikerroksinen aittarakennus ja pieni saunarakennus. Huvilan pihalla sijaitsee suojeltavia puita sekä perinteisiä pensasistutuksia.

Kulttuuritoimintaa ja asumista Nurron taloon ja sen vehreään pihapiiriin? Uudisrakentamista tontille?

Vuoden 2025 Suomen asuntomessut sijoittuvat Hartaanselänrannan alueelle. Messut ovat harvinaislaatuinen tilanne vaikuttaa Oulun houkuttelevuuteen yritysten sijoittumis- sekä asuinpaikkana ja parantaa tätä kautta kaupungin elinvoimaa.

Kohteiden yleisesite

Ostohakemus

Hakemukset on jätettävä kirjallisesti tai sähköisesti 11.11.2022 kello 15 mennessä osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, Kansankatu 55A, Oulu, PL71 90015 Oulu tai kirjaamo@ouka.fi. Hakemukseen merkintä: ” OUKA/13236/02.07.00/2021 Nurron talo"

Hinta rakennukselle 2 000 € + pysäköintivelvoitepaikat
Autopaikan hinta pohjautuu pysäköintitalon rakentamiskustannuksiin, kts. liite Keskitetty pysäköinti. Tonttivuokra 2 925 e/vuosi

Hakemus jätetään vapaamuotoisena.

Ostajaehdokkaan on esitettävä hakemuksessaan seuraavat asiat:

Valintapäätös tehdään valitsijaryhmässä alla olevien laatutekijöiden perusteella.

 • Kohteen toimintakonsepti ja suunnitelma sisätilojen käytöstä sekä maankäytönluonnos (asemapiirustus, pohjapiirustus). Pohjapiirroksia ei saatavilla. Käsinvarainen luonnos kelpaa. RHS liitteessä malli.
 •  Rakennus- ja investointisuunnitelma, joka pitää sisällään suunnitellun korjausrakentamissuunnitelman ja sen aikataulun.
 •  Kaikki pysäköintipaikat sijoittuvat alueella pysäköintitaloon, jotka määräytyvät käyttötarkoituksen ja asemakaavan mukaisesti. Yleiset tontinluovutusehdot on päätetty 18.10.2022 yhdyskuntalautakunnan kokouksessa, kts. liite Keskitetty pysäköinti.

Muut ehdot ja mahdollisuudet: 

 • Tontille tulee sijoittaa liiketoimintaa tai muuta kaupunkia tukevia palveluita. 
 • Tontilla voi olla kaksi asuntoa, yksi kiinteistön käyttöön liittyvä ja toinen, joka ei liity kiinteistön käyttöön.
 • Kokonaisrakentamisoikeus 450 k-m2 + th 150 k-m2.
 • Sr-20 suojeltu rakennus, säilytettäviä puita tontilla, kts. asemakaava.
 • Meluaita on suunniteltu kiinteistön puolelle, lähelle tontin rajaa (Hietasaarentie ja Vaakunankyläntie), kts. katusuunnitelma.
 • Pysäköinti, kts. asemakaava.
 • Ennen muutos ja korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä selvitettävä onko tontilla luonnossuojelu (lepakko) näkökulmia, kts. asemakaava.
 • Rakennuksen esittely Oulun asuntomessuilla 2025 on mahdollista, korjaustyön ei tarvitse olla valmis.

Lisätietoja: 

Santeri Lokkila, tekninen asiantuntija, p. 044 703 0521, santeri.lokkila@ouka.fi