Ajankohtaista

< Takaisin

Arktisten kaupunginjohtajien foorumi perustettiin Islannissa

Arktinen yhteistyö

Arktisen alueen ihmisten ääni kuuluviin

Oulun kaupunki yhdessä muiden arktisen alueen kaupunkien ja kuntien kanssa perusti Arctic Mayors Forum –verkoston allekirjoittamalla perustamisasiakirjan Akureyrissa Islannissa 10. lokakuuta. Oulun kaupungin puolesta asiakirjan allekirjoitti Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen.

Organisaation tarkoituksena on vahvistaa paikallishallintojen ääntä ja vaikuttamismahdollisuuksia arktisen alueen kehittämisessä.

Paikallishallinnoilla eli kunnilla ja kaupungeilla ei ole virallista roolia nykyisissä arktisen alueen kansainvälisissä hallintorakenteissa, päätöksenteossa ja toimeenpanossa. Tämän seurauksena päätökset, jotka koskettavat suoraan paikallistason yhteisöä ja alueen ihmisiä, tehdään usein etäällä arktisen alueen kunnista ja kaupungeista.

Arktisen ääni

Kaikkien kahdeksan arktisen maan paikallishallintojen ylin johto tunnistaa tarpeen muodostaa uusi yhteistyörakenne varmistaakseen, että arktisen alueen paikallishallinnot ja yhteisöt saavat äänensä kuuluviin arktisessa politiikassa. Vahvistuva yhteistyö on hyödyksi myös arktisen alueen paikallishallintojen muiden yhteisten haasteiden ratkaisemisessa.

Foorumin tavoitteena on varmistaa arktisen alueen paikallishallintojen osallistumismahdollisuus arktisen alueen hallintoon kaikilla päätöksenteon tasoilla. Foorumin jäsenet haluavat, että arktisen alueen paikallishallinnot ja niiden kansalaisten arvot, tavoitteet ja näkemykset tulevat kuulluiksi ja huomioon otetuiksi arktisen alueen hyvän elämän, kestävien yhteisöjen ja kestävän kehityksen varmistamiseksi.

Tavoite saavutetaan luomalla yhteistyölle rakenne sekä varmistamalla vuorovaikutus ja koordinaatio niin verkoston jäsenten kesken, kuin arktisen alueen muiden sidosryhmätoimijoiden ja hallinnon kanssa.

 

Lisätiedot:
Anne Rännäli-Kontturi
Yhteyspäällikkö, kansainväliset asiat, Oulun kaupunki

Jakolinkki

             
Facebook - Oulun kaupunki Twitter - Oulun kaupunki Youtube - Oulun kaupunki Oulun kaupungin blogit Instagram Spotify Oulu - soittolistat Rss - Oulun kaupungin uutis-syöte