Ajankohtaista

< Takaisin

Arttu2-tutkimusohjelman loppuraportti on valmistunut

Arttu2-tutkimusohjelman loppuraportti on valmistunut. Oulu on osallistunut tutkimusohjelmaan yhdessä 39 muun kunnan kanssa. Raportissa kootaan ja tiivistetään keskeisiä osia paitsi tämän tutkimusohjelman myös aikaisempien Paras-ARTTU- ja KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelmien aikana tehdyistä selvityksistä. Asiakirjassa myös tiivistetään, miten kuntalaiset, päättäjät ja henkilöstö ovat kokeneet meneillään olevat uudistukset samoin kuin aikaisemmat eri tavoin toteutuneet kuntauudistukset ja tulkitaan, millaisia havaintoja ja oppeja tämä ja aiemmat tutkimusohjelmat ovat tuottaneet.

Loppuraportti valottaa useiden eri uudistusten ja moninaisten aineistojen kautta kuntien uudistamisen eri puolia. Uudistamista tapahtuu kunnissa jatkuvasti: toimintoja, prosesseja ja palveluja kehitetään jatkuvasti ja monin eri tavoin. Erilaisista lähtökohdista johtuen kuntien toimintatavat ja palvelurakenteet ovat erilaistuneet voimakkaasti. Myös kuntien erilaistuminen esimerkiksi väestökehityksen osalta on jatkunut ja näyttää jatkuvan voimakkaana.

Kirjoittajien johtopäätöksinä on, että kuntien ja alueiden erilaistuminen on johtanut tilanteeseen, jossa yhden, kaikille kunnille ja kaikille alueille soveltuvan ratkaisun löytäminen on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Samaan aikaan yhdenvertaisuuden vaatimus haastaa meidät kuitenkin pohtimaan kriittisesti nykyisen järjestelmän kykyä järjestää ihmisille palveluita.

Raportin johtopäätöksenä myös on, että yksi hallituskausi näyttää liian lyhyeltä suuren, koko maata koskevan uudistuksen toteuttamiseen. Suurissa uudistuksissa pitää siis olla varmuus siitä, että niitä voidaan jatkaa hallitusvaihdoksista riippumatta.

Palveluja arvioitaessa toisaalta on muistettava, että Arttu-kuntalaiskyselyjenkin perusteella vastaajat ovat kuitenkin tyytyväisiä sote-palveluihin – niin kuin muihinkin palveluihin – ja tyytyväisyys on kasvanut viime vuosina. Tyytyväisyydessä on kuitenkin vaihtelua palveluittain, mutta se ei ole selitettävissä kunnan koolla tai sijainnilla.

Tutkijat korostavat, että uudistusten onnistuminen edellyttää luottamusta. Tunne vaikutusvallasta ja kuulluksi tulemisesta lisää luottamusta, vastaavasti vaikutusvallan puute ja tunne, ettei tule kuulluksi, lisää epäluottamusta. Tämä pätee paitsi kuntalaisiin, päättäjiin ja henkilöstöön myös yleisemmällä tasolla kuntiin, alueisiin ja maan hallitukseen.

 

Lisätiedot Oulun osalta:

kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru, puh. 044 703 1232

 

Tutustu Arttu2-hankkeen loppuraportiin (pdf)

Jakolinkki

             
Facebook - Oulun kaupunki Twitter - Oulun kaupunki Youtube - Oulun kaupunki Oulun kaupungin blogit Instagram Spotify Oulu - soittolistat Rss - Oulun kaupungin uutis-syöte