Ajankohtaista

< Takaisin

Ilmastostrategiasta käytännön toimiin - ilmastokatsaus 3/2019

Oulun kaupungin uusin ilmastokatsaus (3/2019) on ilmestynyt ja on luettavissa verkossa Oulun kaupungin ilmastokatsaussivulla. Katsauksessa kerrotaan mm. meneillään olevista kiertotalous- ja resurssiviisaushankkeista sekä uudesta tavasta seurata ruokahävikkiä. Lisäksi tutustutaan siihen, miten kiertotalous näkyy Oulun Infran jokapäiväisessä työssä.  

Oulu on mukana 6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT) –hankkeessa, jossa etsitään uusia älykkäitä ja vähä-hiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan alueellisten energiajärjestelmien kehittämistä ja nollaenergiakortteleiden suunnittelua.

Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa (CircVol) –hankkeella puolestaan edistetään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa. Maamassojen tehokkaalla uudelleenkäytöllä voidaan saada aikaan huomattavia taloudellisia säästöjä ja edistää kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteita.

Oulun kaupungissa on otettu käyttöön Hävikkimestari-palvelu, jolla tehostetaan päivittäistä ruokahävikin seurantaa kaupungin toimipisteissä. Palvelun käyttö aloitettiin kahdeksassa pilottikohteessa. Palvelu koostuu sovelluksesta sekä asiantuntijapalvelusta, joiden avulla hävikkiä saadaan laskuun. 

Oulun Infrassa syntyy monenlaista jätettä. Puistojen kasvijätettä hyödynnetään kompostoimalla. Puistoista kaadettujen puiden rungot hyödynnetään tukkipuuna tai hakettamalla ne katemateriaaleiksi viheralueiden pensasryhmiin ja esimerkiksi frisbeegolfratojen päällysteeksi. Risut haketetaan energiapuuksi lämpövoimaloihin. Leikkipuistojen vaihdetut leikkihiekat uusiokäytetään mahdollisuuksien mukaan maantäyttöihin, laatoitusten asennushiekkana, koira-aitauksien pohjamateriaaleina ja osana mullan valmistusta. Myös muut viherrakentamisen materiaalit, kuten puretut kiveykset, pyritään käyttämään uudelleen. Kivipäällysteisten katujen korjaukset tehdäänkin pääsääntöisesti käytetyistä puhdistetuista graniittinoppakivistä.

Luettavissa: Ilmastokatsaus (3/2019)

---------------

Oulun seudun ympäristötoimi julkaisee sähköistä katsausta, jossa seurataan ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen varautumiseen liittyvien toimenpiteiden etenemistä Oulussa. Katsaus julkaistaan 2–4 kertaa vuodessa. Aiemmat katsaukset ovat luettavissa energia- ja ilmastokatsauksen verkkosivulla.

Jakolinkki

             
Facebook - Oulun kaupunki Twitter - Oulun kaupunki Youtube - Oulun kaupunki Oulun kaupungin blogit Instagram Spotify Oulu - soittolistat Rss - Oulun kaupungin uutis-syöte