Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunkikuvatyöryhmä-käytännöt

Kaupunkikuvatyöryhmän käsittelyn pyytäminen ja materiaali

Kaupunkikuvatyöryhmälle (KKTR) esiteltävien vaativien ja poikkeuksellisen vaativien hankkeiden rakennussuunnitelmien esittelyvuoroa haetaan Oulun rakennusvalvonnalle osoitetulla Kaupunkikuvatyöryhmän lausuntopyyntö –lomakkeella, joka löytyy sähköisessä muodossa rakennusvalvonnan nettisivuilta osoitteesta: https://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/lomakkeet1

Lomake toimitetaan word-muodossa ja esittelyaineisto pdf-muodossa sähköpostitse,  tiedostojen enimmäiskoko 20Mt. Hakemus ja esittelyaineisto toimitetaan rakennusvalvontaan osoitteeseen:  kaupunkikuvatyoryhma@ouka.fi

Varsinaisten suunnitelmien lisäksi suositellaan KKTR-esittelyyn toimitettavaksi havainneaineistoa myös 3D-mallinnettuna katselutiedostona, jolloin kohdetta voidaan tarkastella vapaasti eri katselusuunnista, korkeuksilta ja etäisyyksiltä, sekä tarvittaessa myös 1:1 mittakaavaisesti virtuaalimallinnettuna CAVE-virtuaalitilassa.

Keskustan ruutukaava-alueelle suunniteltujen hankkeiden kolmiulotteisesti mallinnetut CAD-suunnitelmat tulee istuttaa käytettävissä olevaan kaupungin 3D-massamalliin kohteen kaupunkikuvallista tarkastelua varten ja lisäksi pääasiallisista julkisivu-materiaaleista tulee toimittaa väri- ja materiaalimallit.

 

Aikataulu

Kaupunkikuvatyöryhmä kokoontuu tarvittaessa tiistaisin klo 12.00 Ympäristötalolla.

Kaupunkikuvatyöryhmän lausuntopyyntö –lomake ja esittelylistalle toimitettavat arkkitehtisuunnitelmat tulee toimittaa em. sähköpostiin edeltävän viikon maanantaina

klo 9.00 mennessä (toivottua käsittelyviikkoa edeltävällä viikolla) jotta ne voidaan

käsitellä seuraavan viikon tiistaina kaupunkikuvatyöryhmässä. Tämä sen vuoksi, että tarkastusarkkitehdit ja kaupunkikuvatyöryhmän jäsenet ehtivät tutustua materiaaliin.

Maanantaisin kokoontuu kaupunginarkkitehdin johdolla rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehtien katselmustyöryhmä, joka arvioi KKTR:lle esitettävien suunnitelmien ominaisuudet (vaihe, laatutaso ja kattavuus). Arvioinnin perusteella päätetään, ovatko suunnitelmat riittävän pitkälle tutkittuja, laadukkaita sekä havainnollisia esiteltäväksi KKTR:lle.

Arvioinnin jälkeen lupavalmistelijana toimiva tarkastusarkkitehti tai KKTR:n sihteeri ilmoittaa kohteen suunnittelijalle, onko aineisto riittävä ja kelvollinen sekä otetaanko suunnittelukohde KKTR:n seuraavaan käsittelyyn.

Mikäli suunnitelmia ei KKTR:ssä puolleta, jatkotyöstetyt arkkitehtisuunnitelmat tulee toimittaa viikoittain keskiviikkona klo 12.00 mennessä samaan sähköpostiin kuin alkuperäiset suunnitelmat, jotta ne ehditään ennakkotarkastaa ja ottaa KKTR:n listoille esiteltäväksi uudelleen seuraavan viikon tiistain kokouksessa.

Tällä käytännöllä tehostetaan ja sujuvoitetaan suunnitteluhankkeiden ohjausta ja arviointia siten, että hankkeiden esittely- ja arviointikertoja tarvitaan entistä vähemmän kutakin suunnitteluhanketta kohden. Näin säästetään sekä suunnittelijoiden että KKTR:n jäsenten aikaa ja työtä, ja saamme myös pidemmälle ohjeistettuja, työstettyjä ja laadukkaampi suunnitelmia katselmoitavaksi.

KKTR:n antama päätöslausunto arviointeineen ja ohjeistuksineen toimitetaan suunnittelijoille mahdollisimman pian, yleensä kokousta seuraavana työpäivänä.

 VKO                    
Maanantai Tiistai Keskiviikko

TO                      


PE                    

1

Klo 9 mennessä toimitettuna

KKTR-lausuntopyyntö -lomake + suunnitelmat

 

Iltapäivä

Rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehdit arvioivat voidaanko
hanke viedä KKTR:n

       
2   Klo 12 KKTR käsittelee lupaa KKTR-kokouksen lausunto arviointeineen
suunnittelijalle
   
3     klo 12.00 mennessä: Täydennetyt ja korjatut suunnitelmat mikäli
edellisen viikon KKTR ei puoltanut lupaa
   
4  

Klo 12 KKTR uudelleen käsittelee lupaa                                

     

Jakolinkki

             
Facebook - Oulun kaupunki Twitter - Oulun kaupunki Youtube - Oulun kaupunki Oulun kaupungin blogit Instagram Spotify Oulu - soittolistat Rss - Oulun kaupungin uutis-syöte