Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupungin esitys: Pohjois-Suomen kasvu ja ilmastotavoitteet edellyttävät Liminka-Oulu kaksoisraiteen toteuttamista

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala on esittänyt tiedoksi ja toimeenpantavaksi oheisen Oulun kaupungin esityksen koskien koko pohjoisen radan suunnittelua ja Liminka-Oulu kaksoisraiteen rakentamista.

 

--

Pohjois-Suomen kasvu ja ilmastotavoitteet edellyttävät Liminka-Oulu kaksoisraiteen toteuttamista

Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) 10.9.2019 tiedotteen mukaan raideliikenteen hankeyhtiöiden neuvottelut lähtevät käyntiin Helsinki-Turku ja Helsinki-Tampere(+lentorata) väleillä. Lisäksi LVM on esittämässä budjettiriiheen päärataan kytkeytyvien yhteysvälien nopeuttamista ja parantamista väleillä Tampere-Jyväskylä, Tampere-Pori ja Seinäjoki-Vaasa. LVM:n esitys tarkoittaisi, että koko Pohjois-Suomen tarpeet unohdettaisiin sekä EU:n komissionkin linjaama TEN-T ydinverkon laajennus Perämerenkaaren ympäri jäisi koko Pohjoisen-Suomen osalta huomioimatta. Lisäksi LVM:n esitys vie pohjan tulevalta 12-vuotiselta valtakunnalliselta liikennejärjestelmä-suunnitelmalta, johon kyseiset esitykset on myös kytketty. Lisäksi LVM:n esittämät yhteisvälihankkeet eivät tue myöskään tavarajunaliikenteen ja kestävän kasvun tarpeita.

Raidekapasiteetin ja junanopeuksien lisääminen edellyttää kesken jääneen Seinäjoki-Oulu -kaksoisraiteen rakentamisen loppuunsaattamista erityisesti välillä Liminka-Oulu. Kiireelliset kehittämistoimenpiteet tulee kohdistaa pääradan hitaimmille osuuksille (nopeusrajoitus 160 km/h) sekä erityisesti tavaraliikenteen ja kansallisen kasvun kannalta kriittisille osuuksille Länsi- ja Pohjois-Suomeen pääradalla. Välillä Kokkola-Oulu korostuvat tavaraliikenteen suuret ja jatkuvasti kasvavat kuljetusmäärät, jotka ovat toiseksi suurimmat koko Suomessa (6,6-6,7 miljoonan tonnia). Myös henkilöliikenne on vahvassa kasvussa Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Pohjoisen pääradan kehittämisellä on myönteinen vaikutus päästövähennysten toteutumiseen. Liminka-Oulu kaksoisraide mahdollistaisi myös Oulun seudun lähijunaliikenteen.

EU:n komission esitys Suomen pääradan saattamisesta osaksi TEN-T ydinverkkokäytävää velvoittaa palvelutason nostoon. Nyt voidaan kyseenalaistaa CEF-rahoituksen saanti esitetyille hankkeille, koska TEN-T ydinverkon laajennus Perämerenkaaren osalta ei näy millään tavalla LVM:n esityksissä. Myös lentorata ja esitetyt ja edellä todetut yhteysvälit eivät ole TEN-T ydinverkolla eikä näin ollen CEF-rahoituksen piirissä.

Valtion budjettiin tulee varata riittävät määrärahat, jotta Väylävirasto pääsee nopealla aikataululla aloittamaan myös pääradan Seinäjoki-Oulu-Tornio välin suunnittelun. Tämä tulee tehdä huomioiden kansallinen 12 vuoden pitkäaikainen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Länsi- ja Pohjois-Suomen osalta suunnitelmat tulee myös olla valmiina ja aikataulutettuna siten, että kiireellisimpien kohteiden toteutukseen voidaan hakea eurooppalaista CEF-hankerahoitusta heti ohjelmakauden alussa.

Suomen tavara- ja henkilöliikenteen kasvu, kansalliset ja paikalliset ilmastotavoitteet ja pohjoiseen suunnitellut suuret kasvuhankkeet kuten Oulun Stora Enson kartonki- ja biotuotetehdas ja Kemin biotuotetehdas edellyttävät Liminka-Oulu kaksoisraiteen toteuttamista. Liminka-Oulu kaksoisraiteen kustannusarvio on noin 60 miljoonaa. EU:n komission esitys Suomen pääradan saattamiseksi osaksi TEN-T ydinverkkokäytävää tukee hankkeen toteuttamista ja mahdollistaa myös CEF–rahoituksen hyödyntämisen.

Pohjois-Suomen kannalta on tärkeää, että koko pääradan suunnittelu TEN-T ydinverkon Helsinki-Oulu-Tornio välillä ja Liminka-Oulu kaksoisraiteen toteutus saadaan valtion vuoden 2020 budjettiin edellä esittämällämme tavalla. Pohjois- Suomea ei tule unohtaa raidehankkeiden toteutuksen osalta tämän hallituksen linjauksissa ja päätöksissä eikä pitkänajan valtakunnallisen liikennejärjestäsuunnitelman laatimisessa.

 

Lisätiedot:

kehittämispäällikkö Claes Krüger, claes.kruger(at)ouka.fi

Jakolinkki

             
Facebook - Oulun kaupunki Twitter - Oulun kaupunki Youtube - Oulun kaupunki Oulun kaupungin blogit Instagram Spotify Oulu - soittolistat Rss - Oulun kaupungin uutis-syöte