Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunki on sitoutunut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kaikessa toiminnassaan

Oulun kaupungissa edistetään palveluissa ja kaupungin toiminnassa asukkaiden ja palvelujen käyttäjien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kaupunginhallitus hyväksyi 30.9.2019 § 320 Oulun kaupungin toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelma sisältää yhdenvertaisuusvaltuutetun ohjeistuksen mukaisesti toimialakohtaisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa kaikkien työtä. Kaupungin arvot rohkeus, reiluus ja vastuullisuus tulevat näkyviin päivittäisissä kohtaamisissa, arjen palveluissa.

Vuonna 2015 muuttunut yhdenvertaisuuslaki edellyttää kunnilta suunnitelmallista yhdenvertaisuuden edistämistä. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa edellytetään, että kunnat edistävät suunnitelmallisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Vuodesta 2015 tasa-arvolain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

Oulun kaupunki on hyväksynyt eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta v. 2009 kaupunginhallituksen päätöksellä. Oulun kaupunki on julkisesti sitoutunut tasa-arvon edistämiseen allekirjoituksellaan.

Oulu haluaa toimia asukkaiden hyvinvointia lisäämässä myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistämällä.  Valtakunnallisten tasa-arvopäivien järjestäminen Oulussa 9.-10.10.2019 on Oulun kaupungilta rohkea, reilu ja vastuullinen tasa-arvoteko vuonna 2019. Tasa-arvopäivät järjestetään Oulussa yhteistyössä Tasa-arvotiedon keskuksen (THL), sosiaali- ja terveysministeriön ja laajan tasa-arvotoimijoiden verkoston kanssa.

Oulun kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma:
https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/tasa-arvosuunnitelmat

 

Lisätiedot:
kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Merja Niemelä, Oulun kaupunki

Lisätietoja tasa-arvopäivistä:
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/ajankohtaista/tasa-arvopaivat

Jakolinkki

             
Facebook - Oulun kaupunki Twitter - Oulun kaupunki Youtube - Oulun kaupunki Oulun kaupungin blogit Instagram Spotify Oulu - soittolistat Rss - Oulun kaupungin uutis-syöte