Ajankohtaista

< Takaisin

Suomen pääradalla tarvitaan nopeita kehittämistoimenpiteitä: kaksoisraideosuudet tulisi vaiheistaa ja toteuttaa mahdollisimman pian

Tiedote/Tampere, Seinäjoki, Kokkola, Ylivieska ja Oulu

Tampere-Oulu –junaradan nopeudennostoselvitys on valmistunut. Tampere-Oulu -rataosuus on henkilö- ja tavaraliikenteen osalta Suomen vilkkaimmin liikennöity suurelta osin yksiraiteinen osuus. Selvityksen keskeisenä tuloksena todetaan, että Tampere-Oulu kaksoisraideosuudet tulee vaiheistaa sekä suunnittelu ja toteutus käynnistää mahdollisimman nopeasti. Selvityksen tilaajia ovat Tampereen, Seinäjoen, Kokkolan, Ylivieskan ja Oulun kaupungit.

Selvityksen keskeisenä huomiona todetaan, että nykyisellä kalustolla ja nykyisessä ratakäytävässä ei voida saavuttaa tavoitteena ollutta kolmen tunnin matka-aikaa. Esimerkiksi Seinäjoelta pohjoiseen on yhteensä noin 150 kilometriä geometriasta ja ratatilasta johtuvia nopeusrajoituksia (160 km/h tai alle), jotka hidastavat merkittävästi matka-aikoja. Lisäksi rataosan Tampere-Oulu ratakapasiteetti on suurelta osin täynnä, mikä näkyy ongelmina aikatauluissa ja raideliikenteen palvelutasossa.

Koko välin kaksoisraiteen vaiheittain rakentamisen vaiheistusta ei ole tehty ja se olisi tärkeää tehdä pian. Todennäköisesti pitkä rataosa tulee toteutumaan useissa eri kokonaisuuksissa ja hankkeissa. Ensimmäisenä tulisi tehdä koko välin välityskykytarkastelu, jossa priorisoidaan kaksoisraide- ja lisäliikennepaikkatarpeet sekä linjataan nopeudennostotavoitteet.

Kaksoisraiteen myötä radan palvelutaso ja täsmällisyys paranevat merkittävästi. Aikataulut voidaan suunnitella paremmin vastaamaan radan nopeustasoa sekä radan nopeustaso saadaan lähemmäs 200 km/h tavoitetasoa. Kaksoisraiteesta hyötyvät myös hitaammat ja useammin pysähtyvät junat, junien liikenteellisten kohtaamisten vähentyessä tai poistuessa kokonaan.

Koko 370 km yksiraiteisen osuuden kaksoisraiteen ja nopeudennoston suunnittelu ja toteuttaminen useissa eri kokonaisuuksissa kestää alustavan arvion mukaan 15-20 vuotta ja maksaa 3-6 miljoonan euron km-kustannuksella laskettuna 1,1-2,2 Mrd euroa. Aikatauluun ja kustannuksiin vaikuttavat mm. toteutusmallit, suunnittelu- ja toteutusalueiden laajuus, samanaikaisten toimeksiantojen määrä eli käytössä olevat resurssit.

Päärata osana Euroopan laajuista TEN-T-verkkoa

Päärata kuuluu koko Euroopan laajuiseen, Euroopan Unionin määrittelemään liikenteen ydinverkkoon eli TEN-T verkkoon. EU:n tavoitteena on parantaa yhteyksiä eri kuljetusmuotojen, satamien, lentokenttien ja rautatie-maantieterminaalien sekä niitä yhdistävien reittien välillä. Ydinverkon on määrä valmistua vuoden 2030 loppuun mennessä. Päärata ei ole kuitenkaan ollut EU:n ydinverkkokäytäviin kuuluva liikenneyhteys. Tämän takia päärata ja suurin osa Suomesta on ollut ydinverkkokäytävien ja niihin liittyvän rahoitusinstrumentin (CEF) ulkopuolella.

Ydinverkkokäytäviä uudistetaan parhaillaan. Uudistuksen yhteydessä on huomioitu mm. ydinverkkokäytävien laajentaminen pohjoiseen pääradalle, josta

EU parlamentti äänesti 12.12.2018. Nykyistä Pohjanmeri- Baltia -ydinverkkokäytävää ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Ruotsin Luulajan ydinsatamaan. Laajennus mahdollistaa EU-tukikelpoisuuden liikenneinvestointeihin (CEF) pääradalla.

 

Lisätietojen antajat:

Kokkolan kaupunki, Jonne Sandberg kehitysjohtaja

Oulun kaupunki, Päivi Laajala kaupunginjohtaja

Seinäjoen kaupunki, Juha Takamaa kaupunkiympäristöjohtaja

Tampereen kaupunki, joukkoliikennejohtaja Mika Periviita

Ylivieskan kaupunki, Maria Sorvisto kaupunginjohtaja.

  • Työn tilaajina Tampere, Seinäjoki, Kokkola, Ylivieska ja Oulu
  • Työryhmässä on ollut Pirkanmaan liitto ja selvitystyön aikana on kuultu Väylävirastoa.
  • Työn konsulttina NRC Group Finland Oy
  • Työ on käynnistetty marraskuussa 2018 ja valmistuu toukokuussa 2019
  • Työn päätarkoitus on tuottaa taustamateriaalia teknisistä nopeudennoston edellytyksistä
  • Työn tarkoitus on tutkia rataosuuden nopeudennoston ratateknisiä edellytyksiä ja rajoitteita sekä nopeustasoja ja ajoaikoja.
  • Tavoitteena on ollut saavuttaa noin 3 h matka-aika Tampereen ja Oulun välillä.
  • Tampere-Oulu-rataosuus on 496 km pitkä, josta yhteensä vain noin 126 km on kaksoisraidetta (Pohjois-Louko-Seinäjoki-Lapua ja Kokkola-Ylivieska). Rata kulkee 22 kaupungin tai kunnan sekä viiden maakuntaliiton läpi.

Selvitykseen liittyvä esite

Tampere-Oulu -nopeudennostoselvitys

 

Jakolinkki

             
Facebook - Oulun kaupunki Twitter - Oulun kaupunki Youtube - Oulun kaupunki Oulun kaupungin blogit Instagram Spotify Oulu - soittolistat Rss - Oulun kaupungin uutis-syöte