Ajankohtaista

< Takaisin

Tule mentoriksi koulutetulle maahanmuuttajalle

​Oulun yliopiston Kielen avulla osalliseksi -hanke järjestää erilaisia kursseja sekä mentorointia koulutetuille maahanmuuttajille. Hankkeen ensimmäinen mentorointiryhmä alkaa tammikuun lopussa. Mentorointi kestää noin 9 kuukautta, ryhmätapaamisia ja paritapaamisia on 1–2 kuukaudessa. Mentoreita tarvitaan lisää.


Mentoroinnin ideana on, että suomalaisesta työelämästä jo paljon kokemusta omaava ammattilainen auttaa ja neuvoo saman alan maahanmuuttajaa. Mentori voi auttaa esimerkiksi CV:n kanssa, työhakemusten kanssa tai tutustuttamalla maahanmuuttajaa mentorin omaan työpaikkaan.

Mentoroinnin ideana ei ole niinkään ammatillisten valmiuksien parantaminen, vaan suomalaisen työelämän, työkulttuurin ja ns. hiljaisen tiedon jakaminen. Vaikka maahanmuuttaja osaisi oman alansa täydellisesti, voi töihin pääseminen olla vain kiinni esimerkiksi siitä, ettei hän tiedä, miten hakea töitä tai millaisen työhakemuksen kirjoittaa. Mentorin avusta voi olla siis todella suurta hyötyä.

Mentorointi on vapaaehtoista, siitä ei makseta palkkaa. Ideana on, että aktori voi saada uusia mahdollisuuksia työllistymiseen, kun taas mentori pääsee katsomaan omaa alaansa ja suomalaista työelämää eri näkökulmasta, jolloin hän voi itsekin hyötyä mentoroinnista. Vähintäänkin mentori oppii uusia asioita toisesta kulttuurista sekä sen, miten suomalainen työkulttuuri eroaa toisen maan työkulttuurista.

Ilmoittautuneita aktoreita on eri aloilta. Mentoreita kaivataan esimerkiksi näiltä aloilta ja näistä ammattiryhmistä: kansainvälinen markkinointi, sähkö- ja elektroniikkainsinööri, fotoniikan ja optoelektroniikan insinööri, bioanalyytikko, sisustussuunnittelija, farmaseutti, kirjanpitäjä, koulutussuunnittelija, markkinointi, graafinen suunnittelija, liiketalous, kansainvälinen liiketoiminta, fysioterapeutti, energiatekniikan insinööri sekä suomen, englannin ja musiikin opettaja.

Osa kaipaa myös yleismentoria, joka osaa kertoa suomalaisesta työelämästä yleisellä tasolla. Varmasti jokaiselle mentorointiin ilmoittautuneelle löydetään mentoroitava.


Lisätietoa hankkeesta ja sen mentoroinnista
Hanke on myös Facebookissa: www.fb.me/kielenavulla

Voit kysyä lisää mentoroinnista myös Rikupekka Leinoselta: rikupekka.leinonen(at)oulu.fi

Jakolinkki

             
Facebook - Oulun kaupunki Twitter - Oulun kaupunki Youtube - Oulun kaupunki Oulun kaupungin blogit Instagram Spotify Oulu - soittolistat Rss - Oulun kaupungin uutis-syöte