Ajankohtaista

< Takaisin

Välimaan kiertotalousalue alkaa rakentua ensi kesänä

Oulun kaupunki investoi materiaalien resurssiviisauteen kehittämällä noin 150 hehtaarin kokoisen kiertotalousalueen Kiimingin Välimaalle. Alue on merkitty yleiskaavaan jo vuonna 2016, mutta tänä vuonna ovat käynnistyneet ensimmäiset konkreettiset kehittämistoimet. Tulevan kesän aikana alueella parannetaan vanhaa tiestöä ja rakennetaan kokonaan uusia tieyhteyksiä. Alueelta voidaan myöntää suunnitteluvarauksia useille kiertotalousalan toimijoille.

Kiertotalouden avulla voidaan pienentää rakentamisen ja teollisuuden ympäristövaikutuksia. Materiaalien uusiokäyttö voi vähentää esimerkiksi uusien maanottoalueiden tarvetta, kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä ja syntyvän kaatopaikkajätteen määrää. Välimaan alueen tavoitteena on mahdollistaa uutta kiertotalousalan liiketoimintaa Oulun seudulla tarjoamalla monipuolisia sijoittumispaikkoja alan toimijoille.

Välimaalla suoritetaan myös innovatiivisia pilotteja osana CircVol-hanketta, joka keskittyy Oulussa muun muassa teollisuuden sivuvirtojen hyötykäytön kehittämiseen ja vesiensuojeluun Välimaalla. Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) aloittaa kesällä alueen vesientarkkailun jatkuvatoimisilla antureilla. Tavoitteena on seurata kiertotalousalueen rakentumisen ja toiminnan vaikutuksia valumavesien laatuun. Välimaalla vesiensuojeluun kiinnitetään huomiota hyvissä ajoin ja vuoden 2019 aikana suunnitellaan ja rakennetaan alueelle uusi vesiensuojelurakenne sivutuotteita hyödyntäen.

Välimaalla sijaitsevalla entisellä kaatopaikka-alueella Oamk suorittaa niittykasviseosten ja pajun kasvatuskokeiluja. Kasvualustassa hyödynnetään maanrakentamisessa syntyviä ylimääräisiä maamassoja sekä kierrätyslannoitteita. Kokeilun pohjalta saadaan uutta tietoa kierrätysmateriaalien hyödynnettävyydestä maisemoinnissa. Istutukset hyödyttävät myös pölyttäjiä ja vähentävät vieraskasvilajien määrää alueella.

CircVol-hanke tukee Oulun kaupungin hiilineutraaliustavoitetta ja Välimaata kehitetään osana tätä hanketta. Hanke on osa 6Aika-strategiaa ja sen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Uudenmaan liitto. Ensi viikolla Oulussa järjestettävässä Industry Summit tapahtumassa Välimaan kiertotalousaluetta esitellään 6Aika-strategian ständillä.

www.ouka.fi/valimaa

Jakolinkki

             
Facebook - Oulun kaupunki Twitter - Oulun kaupunki Youtube - Oulun kaupunki Oulun kaupungin blogit Instagram Spotify Oulu - soittolistat Rss - Oulun kaupungin uutis-syöte