100 ovea avoinna

100 ovea avoinna - Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki tulevaisuuden kunnassa on Opetushallituksen kehittämishanke ajalla 1.8.2018 – 31.12.2019. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Rosalie Leskelä. 

Hankkeen lähtökohdat ovat kouluilta kerätyssä hyvinvointitiedossa, joita ovat mm. kouluterveyskyselystä ja paikallisesta kokemuksellisen hyvinvointitiedon keruusta saadut tiedot. Tiedon myötä on havaittu, etteivät palvelut ja oppilaat aina kohtaa. Hankkeessa on lähdetty pohtimaan, millaisia olisivat nuorille luontaisemmat kohtaamisenpaikat.

Oulun kehittämishankkeen tavoitteena on luoda oppilaille näköaloja elämään ja tulevaisuuteen. Muutostavoitteella tähdätään siihen, että nuoret kiinnittyisivät yhteisöihinsä ja löytäisivät tarvitsemansa tuen. Tuen löytämistä voidaan auttaa toimivalla monialaisella yhteistyöverkostolla. Tarkoituksena on tuoda palvelut oppilaille ja perheille näkyväksi ja tutuiksi. Palvelut eivät määritä oppilaan ja perheen muutosprosessia eivätkä myöskään muutoksen tarvetta. Yhteisöihin kiinnittyminen mahdollistuu, kun nuorelle tulee kokemus siitä, että osallistuminen hyödyttää häntä itseään ja muita ympärillä olevia ihmisiä. Lisäksi yhteisöön kuuluminen tuottaa kokemuksen, että hän on tärkeä yhteisölle ja yhteisössä välitetään hänestä.
 

Hanke on lähtenyt työstämään muutostavoitetta yhdessä oppilaiden ja palveluiden toimijoiden kanssa – huoltajia unohtamatta. He ovat kaikki mukana rakentamassa konseptia ja kokeilujen sisältöä. Hankkeen työkaluina ovat kokeilukulttuuri, yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu.  Muutostavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa toimii kolme kehittämisosiota:

1. PULPETTI EI PAKOTA - koulurakennukseen sitomaton opiskelu, jossa pilottina toimii Merikosken koulun Tupa-ryhmä.

2. MUN DUUNI - TET ja työelämätaidot nuoren elämänhallinnan tukena, jossa pilottina toimii Pohjankartanon koulun 10. luokat.

3. UUDET TAVAT TAVATA - oululainen opiskeluhuoltoselfie lasten ja nuorten tuottamana, jossa pilottina toimivat Haukiputaan koulu sekä oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut.
 

Hankkeen avainhenkilöt muodostavat ns. kokeilutiimin. Kokeilutiimi kokoontuu määräajoin päivän mittaisiin kehittämispäiviin. Kokeilutiimissä kehitetään ja kokeillaan yhteiskehittämisen ja palvelujen uudelleen muotoilun toimintaperiaattein uusia toimintatapoja ja kohtaamisen keinoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja opiskelun tuessa.

Hanke on mukana vuoden mittaisessa Opetushallituksen kokeiluohjelmassa, jossa on mukana 12 hanketta ympäri Suomea. Kokeiluohjelma sisältää tavoitteellista ohjausta ja mentorointia hankkeen etenemiseksi kokeilukulttuurin periaattein.

100 ovea avoinna

Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki tulevaisuuden kunnassa -hanke

Rosalie Leskelä
Projektipäällikkö

P. 040 641 3443
rosalie.leskela(at)ouka.fi