100 ovea avoinna

100 ovea avoinna - Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki tulevaisuuden kunnassa on Opetushallituksen kehittämishanke ajalla 1.8.2018 – 31.7.2020. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Rosalie Leskelä. Hanke on mukana vuoden mittaisessa Opetushallituksen kokeiluohjelmassa, jossa on mukana 12 hanketta ympäri Suomea. Kokeiluohjelma sisältää tavoitteellista ohjausta ja mentorointia hankkeen etenemiseksi kokeilukulttuurin periaattein. Hankkeen työkaluina ovat kokeilukulttuuri, yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu.  

Hankkeen lähtökohdat ovat kouluilta kerätyssä hyvinvointitiedossa, joita ovat mm. kouluterveyskyselystä ja paikallisesta kokemuksellisen hyvinvointitiedon keruusta saadut tiedot. Tiedon myötä on havaittu, etteivät palvelut ja oppilaat aina kohtaa, joten hankkeessa on lähdetty pohtimaan, millaisia olisivat nuorille luontaisemmat kohtaamisenpaikat.

Kehittämishankkeen muutostavoitteena on luoda oppilaille näköaloja elämään ja tulevaisuuteen. Tarkoituksena on tuoda palvelut oppilaille ja perheille näkyviksi ja tutuiksi. Muutostavoitteella tähdätään siihen, että nuoret kiinnittyisivät yhteisöihinsä ja löytäisivät tarvitsemansa tuen. Yhteisöön kuuluminen tuottaa kokemuksen, että hän on tärkeä yhteisölle ja yhteisössä välitetään hänestä.

Hanke on lähtenyt työstämään muutostavoitetta yhteiskehittämällä, eli yhdessä hankkeen avainhenkilöiden kanssa – He kaikki ovat mukana rakentamassa uudenlaista konseptia ja kokeilujen sisältöä! Hankkeen avainhenkilöihin kuuluu oppilaita, huoltajia, pilottikoulujemme henkilökuntaa, Oulun opiskeluhuolto (kuraattorit, psykologit ja terveydenhoitajat), järjestö- ja SRK-toimijoita, sekä muita Oulun kaupungin yhteistyökumppaneita. Avainhenkilöt muodostavat ns. kokeilutiimin. Kokeilutiimi kokoontuu määräajoin päivän mittaisiin kehittämispäiviin. Kokeilutiimissä kehitetään yhteiskehittämisen ja palvelujen uudelleen muotoilun toimintaperiaattein käytännön kokeiluja, uusia toimintatapoja ja kohtaamisen keinoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja opiskelun tuessa.

Muutostavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa toimii kolme kehittämisosiota:

1. PULPETTI EI PAKOTA - koulurakennukseen sitomaton opiskelu, jossa pilottina toimii Merikosken koulun Tuparyhmä

2. MUN DUUNI - TET ja työelämätaidot nuoren elämänhallinnan tukena, jossa pilottina toimii Pohjankartanon koulun 10. luokat

3. UUDET TAVAT TAVATA - oululainen opiskeluhuoltoselfie lasten ja nuorten tuottamana, jossa pilottina toimivat Haukiputaan koulu sekä Oulun oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut

Annamme mielellämme lisätietoa kaikille kiinnostuneille! Projektipäällikön tavoittaa puhelimitse 040 641 3443 tai sähköpostitse rosalie.leskela@ouka.fi.