100 ovea avoinna

100 ovea avoinna - Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki tulevaisuuden kunnassa oli Opetushallituksen kehittämishanke 1.8.2018 – 31.10.2020. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Rosalie Leskelä. Hankkeen työkaluina olivat kokeilukulttuuri, yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu.  

Hankkeen lähtökohdat olivat kouluilta kerätyssä hyvinvointitiedossa, joita olivat mm. kouluterveyskyselystä ja paikallisesta kokemuksellisen hyvinvointitiedon keruusta saadut tiedot. Tiedon myötä havaittiin, etteivät palvelut ja oppilaat aina kohtaa, joten hankkeessa lähdettiin pohtimaan, millaisia olisivat nuorille luontaisemmat kohtaamisenpaikat.

Hankkeen muutostavoitteena oli luoda oppilaille näköaloja elämään ja tulevaisuuteen edistäen opiskelun ja hyvinvoinnin tukea. Tarkoituksena oli tuoda palvelut oppilaille ja perheille näkyviksi ja tutuiksi. Muutostavoitteella tähdättiin siihen, että nuoret kiinnittyisivät yhteisöihinsä ja löytäisivät tarvitsemansa tuen. Yhteisöön kuuluminen tuottaa kokemuksen, että hän on tärkeä yhteisölle ja yhteisössä välitetään hänestä.

Hanke lähti työstämään muutostavoitetta yhteiskehittämällä hankkeen avainhenkilöiden kanssa – He kaikki olivat mukana rakentamassa uudenlaista konseptia ja kokeilujen sisältöä! Hankkeen avainhenkilöihin kuului oppilaita, huoltajia, pilottikoulujemme henkilökuntaa, Oulun oppilashuoltopalvelut (koulukuraattorit, -psykologit ja -terveydenhoitajat), järjestö- ja SRK-toimijoita, sekä muita Oulun kaupungin yhteistyökumppaneita. Avainhenkilöt muodostivat ns. kokeilutiimin. Kokeilutiimi kokoontui määräajoin päivän mittaisiin kehittämispäiviin. Kokeilutiimissä kehitettiin yhteiskehittämisen ja palvelujen uudelleen muotoilun toimintaperiaattein käytännön kokeiluja, uusia toimintatapoja ja kohtaamisen keinoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja opiskelun tuessa.

Muutostavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa toimi kolme kehittämisosiota:

1. PULPETTI EI PAKOTA - koulurakennukseen sitomaton opiskelu, jossa pilottina toimi Merikosken koulun Tuparyhmä. Tutustu myös tämän kehittämisosion oppaseen: eTUPA – Opas kouluakäymättömän oppilaan tukemiseksi.

2. MUN DUUNI - TET ja työelämätaidot nuoren elämänhallinnan tukena, jossa pilottina toimi Pohjankartanon koulun 10. luokat. Tutustu myös tämän kehittämisosion oppaseen: Mun kympistä näköaloja tulevaisuuteen – Opas kymppiluokkalaisen elämänhallinnan ja työelämätaitojen tukemiseksi.

3. UUDET TAVAT TAVATA - oululainen opiskeluhuoltoselfie lasten ja nuorten tuottamana, jossa pilottina toimivat Haukiputaan koulu sekä Oulun kaupungin oppilashuoltopalvelut. Tutustu myös tämän kehittämisosion oppaseen: OPPEJA JA ONNISTUMISIA – Opas kouluhyvinvoinnin kokeilevasta kehittämisestä.

 

100 ovea avoinna -hankkeen aikana kerättiin 100 ideaa opiskelun ja hyvinvoinnin tuen edistämiseksi. Tutustukaa ideoihin täältä. (pdf)

Tutustukaa 100 ovea avoinna -hankkeen aikana tehtyihin kokeiluihin. (pdf)

Tutustukaa myös 100 ovea avoinna -hankkeen kokeilumuistoihin, jotka ohjaavat hankkeen kokeilevan kehittämisen oppeihin: Kokeiluopas – MATKAMUISTOJA KOKEILEVASTA KEHITTÄMISMATKASTA.

 

Verkkosivuston saavutettavuusseloste nähtävillä: Yhteystiedot

Oulun oppilas- ja opiskelijahuollon mainoskyltti