100 ovea avoinna – Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki tulevaisuuden kunnassa

HANKKEEN JULKAISUT

Oppaat 4 kpl

1) Kokeiluopas, joka ohjaa 100 ovea avoinna -hankkeen kokeilevan kehittämisen oppeihin: Kokeiluopas – MATKAMUISTOJA KOKEILEVASTA KEHITTÄMISMATKASTA.

Kehittämisosioiden oppaat

2) eTUPA – Opas kouluakäymättömän oppilaan tukemiseksi (pdf). Opas valmistui kehittämisosiossa PULPETTI EI PAKOTA – koulurakennukseen sitomaton opiskelu, jossa pilottina toimi Merikosken koulun Tuparyhmä. 

3) Mun kympistä näköaloja tulevaisuuteen – Opas kymppiluokkalaisen elämänhallinnan ja työelämätaitojen tukemiseksi (pdf). Opas valmistui kehittämisosiossa MUN DUUNI – TET ja työelämätaidot nuoren elämänhallinnan tukena, jossa pilottina toimi Pohjankartanon koulun 10. luokat. 

4) OPPEJA JA ONNISTUMISIA – Opas kouluhyvinvoinnin kokeilevasta kehittämisestä (pdf). Opas valmistui kehittämisosiossa UUDET TAVAT TAVATA – oululainen opiskeluhuoltoselfie lasten ja nuorten tuottamana, jossa pilottina toimivat Haukiputaan koulu sekä Oulun kaupungin oppilashuoltopalvelut.

Hankkeen loppuseminaari 30.9.2020

100 ovea avoinna – Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki tulevaisuuden kunnassa -hankkeen loppuseminaari 30.9.2020

9:17 PULPETTI EI PAKOTA – koulurakennukseen sitomaton opiskelu -oppaan esittely: eTUPA – Opas kouluakäymättömän oppilaan tukemiseksi (pdf). Opas valmistui 

23:58 MUN DUUNI – TET ja työelämätaidot nuoren elämänhallinnan tukena -oppaan esittely: Mun kympistä näköaloja tulevaisuuteen – Opas kymppiluokkalaisen elämänhallinnan ja työelämätaitojen tukemiseksi (pdf). Opas valmistui kehittämisosiossa 

43:51 UUDET TAVAT TAVATA – oululainen opiskeluhuoltoselfie lasten ja nuorten tuottamana -oppaan esittely: OPPEJA JA ONNISTUMISIA – Opas kouluhyvinvoinnin kokeilevasta kehittämisestä (pdf). 

1:13:00 Oulun taidekoulun teatteritaiteen ryhmä, Hooligans and roses (15–16 v)

1:21:22 Kokeiluopas – MATKAMUISTOJA KOKEILEVASTA KEHITTÄMISMATKASTA.

Videot

100 ovea avoinna -hankkeessa Oulun oppilashuoltopalvelut julkaisivat oppilaille suunnatun videon unen merkityksestä. Katso video: Oppilashuollon vinkit nukahtamiseen.

100 ovea avoinna -hankkeessa teimme yhteistyötä Suomen Vanhempainliitto ry:n kanssa, jonka tuloksena valmistui kokemusasiantuntijoiden videotietopaketit. Videoiden aiheina olivat mm. ADHD ja autismikirjo. 

Kokemusasiantuntijoiden videot pääset katsomaan Vanhempainliiton sivuilta.
Kokemusasiantuntijoiden videot on koottu myös Vanhempainliiton Youtube-kanavalle.

 

Podcastit

100 ovea avoinna -hankkeessa valmistui kokemusasiantuntijoiden podcastit, joissa aiheina olivat mm. päihteet, mielenterveys ja seksuaalisuus. Pääset kuuntelemaan neljä oppilashuollon podcastia Koulut ja oppilaitokset -soittolistalta Oulun kaupungin Youtube-kanavalta.

Muita hankkeen julkaisuja

100 ovea avoinna -hankkeen aikana kerättiin 100 ideaa opiskelun ja hyvinvoinnin tuen edistämiseksi. Tutustu ideoihin täältä (pdf).

Tutustu 100 ovea avoinna -hankkeen aikana tehtyihin kokeiluihin täältä (pdf).

 

100 ovea avoinna – Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki tulevaisuuden kunnassa

100 ovea avoinna – Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki tulevaisuuden kunnassa oli Opetushallituksen kehittämishanke 1.8.2018–31.10.2020. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Rosalie Leskelä. 

Hankkeen työkaluina olivat kokeilukulttuuri, yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu. Hankkeen lähtökohdat olivat kouluilta kerätyssä hyvinvointitiedossa, kuten paikallisen kokemuksellisen hyvinvointitiedon ja kouluterveyskyselyn tiedoissa. Tiedon myötä havaittiin muun muassa, etteivät palvelut ja oppilaat aina kohtaa. Hankkeessa lähdettiin pohtimaan, millaisia olisivat nuorille luontaisemmat kohtaamisenpaikat.

Hankkeen muutostavoitteena oli luoda oppilaille näköaloja elämään ja tulevaisuuteen edistäen opiskelun ja hyvinvoinnin tukea. Tarkoituksena oli tuoda palvelut oppilaille ja perheille näkyviksi ja tutuiksi. Muutostavoitteella tähdättiin siihen, että nuoret kiinnittyisivät yhteisöihinsä ja löytäisivät tarvitsemansa tuen. Yhteisöön kuuluminen tuottaa kokemuksen, että hän on tärkeä yhteisölle ja yhteisössä välitetään hänestä.

Hanke lähti työstämään muutostavoitetta yhteiskehittämällä hankkeen avainhenkilöiden kanssa – He kaikki olivat mukana rakentamassa uudenlaista konseptia ja kokeilujen sisältöä. Hankkeen avainhenkilöihin kuului oppilaita, huoltajia, pilottikoulujemme henkilökuntaa, Oulun oppilashuoltopalvelut (koulukuraattorit, -psykologit ja -terveydenhoitajat), järjestö- ja SRK-toimijoita, sekä muita Oulun kaupungin yhteistyökumppaneita. Avainhenkilöt muodostivat ns. kokeilutiimin. Kokeilutiimi kokoontui määräajoin päivän mittaisiin kehittämispäiviin. Kokeilutiimissä kehitettiin kokeilukulttuurin, yhteiskehittämisen ja palvelujen uudelleen muotoilun toimintaperiaattein käytännön kokeiluja, uusia toimintatapoja ja kohtaamisen keinoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja opiskelun tuessa.

Muutostavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa toimi kolme kehittämisosiota:

PULPETTI EI PAKOTA - koulurakennukseen sitomaton opiskelu, jossa keskityttiin kehittämään kouluakäymättömien opintojen edistymistä hyödyntäen sähköisiä tehtävämahdollisuuksia.

MUN DUUNI - TET ja työelämätaidot nuoren elämänhallinnan tukena, jossa keskityttiin tukemaan kymppiluokkalaisten hyvinvoinnin kokonaisuutta ja oppilaiden työelämätaitoja.

UUDET TAVAT TAVATA - oululainen opiskeluhuoltoselfie lasten ja nuorten tuottamana, jossa keskityttiin oppilashuoltopalvelujen ja kouluarjen kehittämiseen niin, että oppilashuoltopalvelut ja koulun aikuiset olisivat sekä oppilaille että perheille tuttuja, lasten ja nuorten näköisiä ja helposti lähestyttäviä.

 

Verkkosivuston saavutettavuusseloste nähtävillä: Yhteystiedot

Oulun oppilas- ja opiskelijahuollon mainoskyltti