Mun duuni

MUN DUUNI – TET ja työelämätaidot nuoren elämänhallinnan tukena

 

Lisätietoa: Pohjankartanon koulu

Tutustu kehittämisosion oppaseen: Mun kympistä näköaloja tulevaisuuteen – Opas kymppiluokkalaisen elämänhallinnan ja työelämätaitojen tukemiseksi (pdf)
 

TAVOITTEENA

Perusopetuksen ja työelämän saumaton ja toisiaan tukeva toimintatapa, jossa vahvistetaan oppilaiden työelämäsuuntautuneisuutta ja yritysyhteistyötä työelämätaitojen, elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tuen vahvistamisen keinoin

PILOTTI

Pohjankartanon koulun 10. luokat

 

Kehittämistyömme tarkoituksena oli etsiä ratkaisuja yhteiskehittämällä, miten voisimme uudella tavalla tukea 10. luokan kokonaisuutta ja oppilaiden työelämätaitoja. Osana työelämätaitojen kehittämistä kehitimme TET:n (työelämään tutustuminen) sisältöä luoden mm. sähköistä arviointijärjestelmää oppilaan, työnantajan, koulun ja vanhempien välillä. Osana sähköistä kehittämisetä oli oppilaan vahvuuksien tunnistaminen ja niiden kehityksen seuranta.