Pulpetti ei pakota

PULPETTI EI PAKOTA – koulurakennukseen sitomaton opiskelu

 

Lisätietoa: Merikosken koulu, erityisopettaja Samuli Poutanen

Tutustu kehittämisosion oppaseen: eTUPA – Opas kouluakäymättömän oppilaan tukemiseksi (pdf)

 

TAVOITTEENA

Perusopetuksen loppuunsaattamisen joustavat ja omaa elämänhallintaa vahvistavat ja monialaiseen näyttöön perustuvat opintokokonaisuudet ja toteutusmuodot

PILOTTI

Merikosken koulun Tupa-ryhmä

 

Kehittämistyömme tarkoituksena oli etsiä ratkaisuja yhteiskehittämällä, miten voisimme uudella tavalla tukea kouluakäymättömien opintojen edistymistä peruskoulussa. Huomioimme kehittämisessä oppilaan omat vahvuudet, kiinnostukset, harrastukset ja muut mahdolliset tarpeet. Kouluakäymättömien opintojen edistymiseksi hyödynsimme sähköisiä tehtävämahdollisuuksia.