Uudet tavat tavata

UUDET TAVAT TAVATA – oululainen opiskeluhuoltoselfie lasten ja nuorten tuottamana

Lisätietoa: 

  • Oulun kaupungin oppilashuoltopalvelut:

     -Oppilashuollon koulukuraattori ja –psykologipalvelut 
     -Oppilashuollon kouluterveydenhoitajapalvelut

 

Tutustu kehittämisosion oppaseen: OPPEJA JA ONNISTUMISIA – Opas kouluhyvinvoinnin kokeilevasta kehittämisestä (pdf)

 

TAVOITTEENA

Opiskeluhuollon toimintatavan ja imagon uudistaminen lapsi- ja nuorilähtöiseksi, ennaltaehkäiseväksi ja varhaiseksi tueksi, jota toteutetaan monialaisena yhteistyönä eri palvelujen ja toimijakumppaneiden kanssa.

PILOTTI

Oppilashuoltopalvelut
Haukiputaan koulu

 

Kehittämistyömme tarkoituksena oli etsiä ratkaisuja yhteiskehittämällä, miten voisimme uudella tavalla monialaisella rinnakkain työskentelyllä viedä oppilashuollon palvelujen imagoa sosiaali- ja terveysviranomaisesta oppilashuollon yhteisölliseksi toimijaksi – osaksi opiskelua, hyvinvointia ja osaksi jokaista koulupäivää. Kehittämistyöllä oli tarkoitus varmistaa oppilashuollon näkyvyys ja helppo lähestyttävyys. Tarkoituksena oli saada oppilaille kokemus, että oppilashuollon palvelut ovat osa oppilaan arkea. Käytännössä mm. järjestimme erilaisia tempauksia, jossa koulun aikuiset, erityisesti oppilashuollon palvelut, tulivat oppilaille tutuiksi. Lisäksi kehitimme oppilashuoltopalveluille palautejärjestelmän.