Artikkelit

< Takaisin

Nuorilla huoli ilmastomuutoksesta

Nuoret vastaamassa ilmastomuutoksen kyselyyn.

Nuorten Vaikuttajapäivä järjestettiin tiistaina 16.10. Oulun kaupungintalolla viidennen kerran. Tapahtuman tavoitteena on saada nuoria, nuorten parissa toimivia tahoja sekä järjestöjä kohtamaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

Erityisteemana oli ilmastomuutos. Nuoret osallistuivat keskusteluihin ja täyttivät ilmastomuutokseen  liittyvän kyselyn, joka kiinnosti heitä kovasti ja vastauksia saatiin 140. Nuorten näkemyksiä hyödynnetään parhaillaan laadittavassa uudessa Oulun kaupungin ympäristöohjelmassa.

Nuorten mietteitä ilmastomuutoksesta

Yli puolet nuorista oli aika tai erittäin paljon huolissaan ilmastonmuutoksesta, mutta vain neljännes koki, että he voivat itse vaikuttaa siihen merkittävästi. Suurin osa vastaajista kuitenkin kertoi itse tai perheensä tehneen jotakin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Nuoria pyydettiin kertomaan, mitä kaupunki voisi tehdä ilmastomuutoksen hillitsemiseen. Tutuimpia olivat jätteiden lajitteluun, joukkoliikenteeseen ja ruokaan liittyvät asiat. Kouluihin esitettiin kasvisruoan lisäämistä. Jätehuollon osalta toivottiin lajittelumahdollisuuksien parantamista ja lisää roskiksia. Myös muovin käyttöä toivottiin vähennettävän.

Joukkoliikenteeseen haluttiin lisää vuoroja ja parempia yhteyksiä varsinkin keskustan ulkopuolelta. Kaupungin toivottiin vähentävän omaa sähkönkulutustaan ja lisäävän puhtaamman energian osuutta sekä muutenkin näyttävän esimerkkiä omalla toiminnallaan.

Vaikka nuoret tiesivätkin asiasta melko paljon, he kuitenkin kaipasivat lisää tietoa sekä ilmastomuutoksen seurauksista että konkreettisista keinoista sen hillitsemiseksi. Viestinnän toivottiin olevan ilmastonmuutokseen liittyvistä isoista haasteista huolimatta kannustavaa ja toivoa antavaa.

Yhteenveto ilmastomuutoksen kyselystä.


Teksti: Maarit Talvitie ja Mervi Uusimäki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Jakolinkki