Artikkelit

< Takaisin

Oulu ottaa tosissaan koodauksen opetuksen

Koodaustaidot ovat tulleet opettajien osaamisvaatimuksiin uuden perusopetuksen opetussuunnitelman myötä. Koodaustaidot ovat opetussuunnitelmassa matematiikan ja käsityön opetuksessa sekä lisäksi osana laaja-alaisia osaamistavoitteita kaikilla peruskoulun luokka-asteilla.

Oulun kaupunki tarjoaa mahdollisuutta ohjelmointiosaamisen koulutukseen kaikille opettajilleen. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on hankkinut kattavan koulutuskokonaisuuden ohjelmoinnin ja robotiikan oppimiseen ja opettamiseen Suomen Koodikoululta. Jo 160 opettajaa on saanut joko ryhmämuotoista koulutusta tai omassa luokassa tapahtuvaa oppilaiden ja opettajan yhteistä ohjelmointikoulutusta.

Opettajat ovat olleet erityisen tyytyväisiä omassa luokassa tapahtuvaan koulutukseen, jossa he oppivat paitsi itse ohjelmointia myös sen opettamista oppilaille. Tällainen koulutus madaltaa ohjelmoinnin oppimisen kynnyksen mahdollisimman alhaiseksi ja tavoittaa siksi juuri eniten apua kaipaavat opettajat.


”Tällaiset kouluille tuotavat koulutukset ovat tosi toimivia. Ne madaltavat kynnystä osallistua ja ovat juuri sitä arjen luksusta, jota opettajat kaipaavat: joku asiantuntija tulee ohjaamaan oppilaita, mutta myös opettajaa itseään. Tämän jälkeen on paljon helpompaa lähestyä aihetta myös itsekseen oppilaiden kanssa.” 
(6. luokan opettaja Länsituulen koulusta)
 

”Olen aina vähän huolestunut, kun 1.-2. luokille tulee koulun ulkopuolinen asiantuntija työskentelemään; usein ohjeet ”menevät yli pikkuoppilaan pään”, eikä toivottua tulosta saavuteta. Voi kuinka riemuissani olin, kun Koodikoulun ohjaajat malttoivat edetä lapsille sopivaan tahtiin! Oppilaiden mukana pysyminen varmistettiin monta kertaa ystävällisesti ja rauhassa. Oppilaille koodaus jäi mieleen todella mieluisana puuhana. Ihanaa, että opettajakin saa olla oppimassa oppilaiden kanssa.” 
(Alkuopetusluokkien opettaja Teuvo Pakkalan koulusta)


Jokaiselta koululta löytyy opettaja tai opettajia, jotka ovat kiinnostuneita ohjelmoinnista ja laajemminkin ict-asioista. Koulun kaikkien opettajien ei siis tarvitse osata jatkossakaan ohjelmointitaitoja, vaan osaamista voidaan hyödyntää sisäisin työnjaoin. Ohjelmoinnin yhdistäminen eri oppiaineisiin tekee siitä merkityksellisempää, ja on siten helpommin lähestyttävää oppilaille. Koulutus ja Suomen Koodikoulun tuottama valmis oppimateriaali varmistavat, että ohjelmointiopetus on kouluissamme laadukasta.

Suomen Koodikoulun tuottamat materiaalit otetaan tänä lukuvuonna käyttöön kaikille kaupungin peruskoulun oppilaille luokka-asteilla 1-8. Ohjelmoinnin opetuksen laadukas tarjoaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja hankkeen jatkon tarvekartoitus onkin juuri menossa.


Teksti: Satu Fränti

Jakolinkki