Valovoimainen Oulu

< Takaisin

Avustushaut aukeavat luovan alan tekijöille

Eurooppa on avoin luovan alan tekijöille.

Luova Eurooppa -kulttuuriohjelmalla on suuri merkitys Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeessa. Siksi Opetushallituksen ohjelma-asiantuntija Riikka Koivula oli kutsuttu Ouluun kertomaan kansainvälisestä yhteistyöstä ja kulttuurialaa rahoittavista lukuisista EU-avustuksista.

Tilaisuuden järjestäjänä oli Oulu2026-hanke, joka etsii parhaillaan ohjelmasisältöjä tulevaa hakemustaan varten. Kulttuuritoimijoiden tärkein huoli on yleensä rahoitus tai yhteistyökumppanit, ja niihin juuri Luova Eurooppa -rahoitusverkosto pystyy vastaamaan. Paikalla olikin kaupungintalon valtuustosallissa täysi salillinen luovien alojen oululaisia. Esittelyssä olivat muun muassa EU:n Luova Eurooppa sekä Erasmus+ nuorisolle ja liikunnalle -avustus.

"Ohjelmista myönnetään rahoitusta toimintaan, ei seiniin", Koivula tarkensi.

Avustuksia myönnetään siis yhteistyöhankkeille. Käytännössä se voi tarkoittaa, että esimerkiksi saksalaisten ja belgialaisten kanssa toteutetaan jokin tuotanto ja kehitetään uusia toimintamalleja.
 
Ohjelman painopisteet ja eurooppalainen näkökulma esille

Luova Eurooppa -kulttuurialaohjelmasta voivat rahoitusta hakea kulttuuri- ja luovan alan organisaatiot. Projektissa pitäisi olla 3-6 organisaatioita vähintään kolmesta tai kuudesta maasta. Yksi näistä toimii hankkeen koordinaattorina. Ohjelmassa on mukana 40 maata ja EU-maiden lisäksi EU:n jäsenehdokas- ja naapuruusmaita.
Avustusta myönnetään 50-60 prosentille hankkeen kokonaiskustannuksista.

Opetushallitus voi auttaa sopivien eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden löytämisessä.

Tärkein tukimuoto on pienet yhteishankkeet. Niihin tarvitaan kolme järjestäjää. EU-tuki voi olla enintään 60 prosenttia ja 200 000 euroa. 

”EU-hakemuksissa pitää aidosti perustella miten hanke liittyy ohjelman painopisteisiin. Tämä näkökulma on vahva hankkeen eurooppalaisuuden lisäksi”, Koivula tähdensi.

Hanke voi keskittyä esimerkiksi liikkuvuuteen, yleisötyöhön tai  osaamisen vahvistamiseen (digitalisaatio, uudet liiketoimintamallit, koulutus ja ammatilliset valmiudet).

”Jos vetovastuu pelottaa, voi lähteä mukaan myös partnerina”, huomautti Koivula.

15.4. alkaa haku liikkuvuuspilottiin

Kumppaneiksi Koivula pyytää katsastamaan omia verkostoja laajasti (olemassa olevat, kansainväliset verkostot, tilaisuudet, seminaarit jne.).

”Euroopassa syntyy tapaamisissa kontakteja, vaikka toki matkustaminen niihin maksaakin. Kannattaa pohtia myös omaa tai kumppaneiden osaamista eli miten he voivat täydentää oman organisaation osaamista.”

15.4. aukeaa liikkuvuuspilotti, joka tähtää taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuuden tukemiseen. Luvassa on kolme hakua huhti-syyskuussa.

Katso alla olevat linkit hakuihin:
https://www.ouka.fi/oulu/oulu2026/rahoituslahteita
https://www.luovaeurooppa.eu/
www.i-portunus.eu
http://www.cimo.fi/ohjelmat

Täsmäohjeet hakuun:
Ei hanketta vain hankkeen vuoksi
Löydä oikeat kumppanit ja rahoitusväylät
Mieti mikä hankkeessasi on uutta
Opetushallituksesta saa neuvoja.

Lisätietoja:
riikka.koivula@oph.fi
 
Tilaisuuden järjesti Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihanke. Tilaisuudessa esiteltiin avointa ohjelmahakua ja tulevan hakemuksen ohjelmasisältöjen rakentamista. Lisätietoja:
https://www.ouka.fi/oulu/oulu2026/ohjelmahaku


Teksti: Sirpa Tarkkinen
Kuva: Oulu2026-kuvapankki

 

Jakolinkki