Valovoimainen Oulu

< Takaisin

Lukutaitoja ja lukemista kaikille!

Yksi kirjaston tärkeimmistä tehtävistä on tukea lukutaidon kehittymistä ja edistää lukuharrastusta. Jo pienet lapset, perheet ja päiväkotiryhmät vierailevat innokkaasti kirjastossa hakemassa luettavaa yhteisiin ääneenlukuhetkiin. Nämä varhaiset hetket ovat yksi kaikkein keskeisimpiä lapsen lukutaidon kehittymiseen vaikuttavista asioista.


Myös kirjasto järjestää omia lukuhetkiään: vauvojen lorutuokioita, suomenkielisiä perinteisiä satuhetkiä ja tukiviitottuja satutuokioita. Joskus satutuokioita järjestetään myös vierailla kielillä. Kaikille avoimia satutuokioita pidetään useissa kirjastoissa ympäri kaupunkia. Itse lukeva lapsi voi puolestaan käydä kirjastossa lukemassa lukukoiralle ja näin harjoitella taitoaan kivalla, hieman erilaisella tavalla.

Kun lapset aloittavat koulutiensä, kirjastokortista tulee yhä tärkeämpi väline lapsen elämässä. Kaikki voivat saada kirjastokortin ja käyttää sitä ilmaiseksi. Sen avulla voi lainata kaunokirjoja, tietokirjoja, runoja, äänikirjoja, elokuvia ynnä muuta, kaikkea, mitä kirjaston hyllyistä vain löytyy. Tarinoiden maailmaan on sen avulla niin helppo sukeltaa!

Kirjastodiplomista Kirjastoreittiin

Luokkaan lainataan pulpettikirjoja, ja meneillään on yhteisiä lukuprojekteja. Moni lapsi suorittaa kirjallisuusdiplomin, jonka avulla voi kasvaa mestarilukijaksi. Kirjallisuusdiplominkin voi valita oman lukutaidon tai suomen kielen taidon mukaan. Tavanomaisen kirjallisuusdiplomin sijaan voi sekä ala- että yläkoulussa valita Omppu-diplomin tai S2-kirjallisuusdiplomin (suomi toisena kielenä). Jokaisella on siis mahdollisuus tulla mestarilukijaksi valitsemalla juuri itselleen sopivia tarinoita.

Kirjastoreitti on kirjastojen ja koulujen yhteistyötä. Jokainen lapsi ja nuori pääsee kouluaikanaan kirjastonkäytön opastukseen, kirjavinkkaukseen ja tiedonhaun opetukseen. Kirjastonkäyttötaito on kansalaistaito ja oikeus, jota jokainen tarvitsee elinikäisen oppimisen tiellä. Monipuolisella, hyvällä lukutaidolla ja tiedonhankinnan taidoilla - kriittisyydellä maustettuna - saavuttaa pääomaa, jota ei voi millään muulla korvata. Näitä taitoja tarvitaan sekä jatko-opinnoissa että työelämässä. Lukuelämyksillä ja lukunautinnolla on myös suora yhteys hyvinvointiin.

Vaihtoehtoja kirjalle

Silloin, kun lukeminen on syystä tai toisesta vaikeaa, kirjastosta löytyy vaihtoehtoja erilaisille lukijoille ja oppijoille. Painetun kirjan sijasta voi valita vaikkapa äänikirjan, e-kirjan tai e-äänikirjan, helppolukuisen tai selkokielisen kirjan, äänikirja ja kirja- yhdistelmän, elokuva ja kirja -yhdistelmän tai koskettelukirjan. Silloin kannattaa kurkistaa myös pääkirjaston Omppu-hyllyyn.

Eri syistä johtuva lukemisen vaikeus on pääsylippu myös valtakunnallisen Celia-kirjaston asiakkaaksi. Celia-kirjastosta voi lainata sähköisesti äänikirjoja omalle laitteelle, esimerkiksi älypuhelimelle tai tabletille. Valikoima on huomattavan laaja. Suomen kieltä opiskelevakin voi löytää omansa Omppu-hyllystä. Kielen opiskeluun tarvittavia oppikirjoja, lukemistoja ja äänitteitä ei niitäkään tarvitse välttämättä ostaa, vaan niitä voi lainata kirjastosta. Kielenoppija voi vahvistaa suomen kielen keskustelutaitojaan kirjaston kielikahvilassa.

Aineistoa eri kielillä

Kirjaston kokoelma ei koostu vain suomenkielisestä aineistosta, vaan aineistoa on useilla kymmenillä eri kielillä. Myös pohjois- ja inarinsaameksi sekä romanikielellä julkaistavia kirjoja ja lehtiä on saatavilla. Kirjaston e-lehtipalveluissa kielivalikoima laajenee jopa yli 60 kieleen. EKirjastossa asiakas pääsee aineistojen äärelle myös kotoa käsin, esimerkiksi Redfox-sanakirjapalveluun, ja lainaamaan OverDriven englanninkielisiä e-kirjoja ja e-äänikirjoja. Myös muita etäpalveluja sisältyy eKirjastoon, joten niitä voi käyttää, vaikka kirjastossa käyminen olisi vaikeutunut. Toisaalta kirjastoauto kiertelee asiakaspysäkeillä eri puolilla kaupunkia, ja kotipalveluasiakkaat saavat kirjakassinsa kotiin asti.

Kirjasto on tasa-arvoinen palvelu kaikenikäisille ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa oleville. Palveluista ja tapahtumista saa lisätietoa kirjaston verkkosivuilta tai kysymällä kirjastosta. On tärkeää, että palvelut ja ihmiset kohtaavat.

Käynnissä oleva Pohjoinen lukuhaaste houkuttelee meitä kaikkia kirjojen äärelle. Tänä vuonna juhlitaan myös koulun ja kirjaston yhteistä kymmenvuotiasta Kirjastoreittiä  #oululukee-kampanjalla. Tervetuloa siis juhlistamaan kaikkien oikeutta ja mahdollisuutta lukutaitoon ja lukunautintoihin!

Jakolinkki