Valovoimainen Oulu

< Takaisin

Oulu houkuttelee lääkäreitä

Oulussa on tällä hetkellä noin kymmenen kokoaikaisen lääkärin vaje terveyskeskuslääkärin paikkoihin. 
Avoimia työpaikkoja on myös kaupunginsairaalassa ja mielenterveyspalveluissa. 

Erityinen pula on psykiatreista ja päihdelääkäreistä.

Lääkärit arvostavat senioritukea 

Tänä syksynä toteutettiin kysely, joka kohdistettiin Oulun hyvinvointikeskusten ja Oulun kaupunginsairaalan yleislääketieteen erityiskoulutusvaiheen lääkäreille. 

Lääkäreiltä kysyttiin muun muassa työpaikkansa hyviä puolia, tekijöitä jotka saavat viihtymään työssä sekä miksi nuoren lääkärin kannattaisi tulla töihin juuri Ouluun. 

Kyselyyn vastasi yhdeksän lääkäriä.

Arvoasteikolla 1–5 saatiin seuraavat tulokset työn eri osa-alueilta (5 paras, 1 huonoin):

Työpaikan ilmapiiri: 4,23
Työmäärä: 3,11
Työnhallinta: 2,94
Seniorituki: 4,67

Näin lääkärit arvottivat työtään Oulussa

”Hiljalleen on tuntunut siltä, että omilla mielipiteillä ja suun avaamisella on merkitystä.”
”Työn monipuolisuus on valtavan iso plussa, koska uran alkuvaiheessa ei vielä tiedä mikä osa-alue kiinnostaa enemmän kuin toiset.”
”Työporukka on hyvä, kahvitauoilla ja ruokatunneilla viihtyy. Juuri näistä syistä tänne kannattaa tulla töihin.”
”Työpaikkakoulutukset toimivat hyvin.”
”Seniorituki on hyvää. Kokonaisuudessaan työ tukee ammatillista kehittymistä hyvin.”
”Mahdollisuus toteuttaa omia mielenkiinnon kohteita (joustavat listat).”
”Pieni terveysasema, työkavereihin tutustuu nopeasti.”
”Potilassuhteissa on jatkuvuutta, kun saman potilaan saa uudelleen omalle vastaanotolle.”

Piuva palasi kotikaupunkiinsa


 

Tuiran terveysaseman apulaisylilääkäri Jussi Piuva tekee työtä esimerkiksi ikäihmisten hoidon kehittämiseksi. Tuiran terveysasemalla onkin pilotoitu terveystarkastusmallia ikäihmisille. 

Muuten Tuirassa esimerkiksi parannetaan kotisairaanhoidon ja palvelukotien asiakkaiden hoidon laatua. Sitä tehdään esimerkiksi ohjeistuksin ja lääkäreitä kouluttamalla. 

Piuva on valinnut lääkärin työlleen Oulun ensinnäkin siksi, että se on hänen kotikaupunkinsa.

Vuosien varrella organisaatio ja työyhteisö ovat tulleet Piuvalle tutuksi. 

”Koen myös työn julkisella työnantajalla mielekkäämmäksi kuin yksityissektorilla, koska potilasaineisto on monipuolisempaa. Maakuntiin ei ole ollut kiinnostusta perheenkään vuoksi.” 

Tuiran terveysaseman hyötynä Piuva näkee ammattiryhmien toimivan työnjaon. 

"Ison talon etuja ovat myös joustot työajoissa ja vapaissa. Toimipaikkakoulutus on jatkuvaa. Arvostan myös moniammatillista ja yhtenäistä työtiimiäni."   


Teksti: Sirpa Tarkkinen
Kuva: Minna Mäki-Heikkilä

 

Jakolinkki