Valovoimainen Oulu

< Takaisin

Tilapalveluissa huristellaan ensi vuonna lähes yksinomaan uusiutuvalla dieselillä

Oulun ympäristöohjelmassa 2026 – kohti hiilineutraalia Oulua yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu, että uusiutuvien polttoaineiden osuutta kaupungin omissa kuljetuksissa lisätään. Tähän vastaa omalta osaltaan Oulun Tilapalvelut, jossa päätettiin lisätä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä.

”Halusimme tarttua tähän jo aiemmin, jo ennen uuden ympäristöohjelman voimaantuloa. Vuodelle 2020 asetettu tavoite onkin että 70 % käytetystä dieselistä tulee olemaan uusiutuvaa dieseliä ”, kertoo kuljetusmestari Raimo Virkkunen.

Oulun Tilapalveluilla on tällä hetkellä käytössään 51 ajoneuvoa, joista kolme käyttää biokaasua ja loput 48 dieseliä. Dieselin kulutus on yli 60 000 litraa vuodessa.

”Laskennallisesti on arvioitu, että kun Oulun Tilapalveluiden Logistiikkayksikön ja Kiinteistöpalveluiden Kiimingin, Oulun ja Oulunsalon kalusto siirtyy käyttämään uusiutuvaa dieseliä, sillä voidaan korvata noin 56 000 litraa fossiilista dieseliä. Asetetun tavoitteen pitäisi siis täyttyä helposti”, mainitsee Raimo.

Kiinteistöpalveluiden Haukiputaan toimipisteen autot eivät toistaiseksi ole uusiutuvan dieselin käytön piirissä, koska Haukiputaalla ei vielä ole tankkauspistettä uusiutuvalle dieselille.

”Tilapalvelujen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät arviolta n. 134 000 kiloa vuodessa ja muutoksen jälkeen päästöt kaluston käytöstä ovat arviolta 15 000 kg vuodessa. Tämänhetkisillä hinnoilla uusiutuvan dieselin käyttö lisää polttoainekustannuksia vuositasolla noin 9 000 eurolla.”

Jakolinkki