Valovoimainen Oulu

< Takaisin

Virtaa järjestötyöhön -seminaari kokosi järjestöväen yhteen

Vuosittain järjestettävä yhteistyöseminaari pidettiin 22.1. pääkirjaston Pakkalan salissa. Aiheina olivat muun muassa STEAn (ent. Raha-automaattiyhdistys) avustuslinjaukset seuraavalle hakujaksolle sekä hyvinvoinnin ja terveyden tila ja sen edistäminen Oulun kaupungissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Haasteet ovat ainakin Oulussa melko samoja vuodesta toiseen, todettiin puheenvuoroissa.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelussa on yhdessä kuntien kanssa kehitetty erilaisille yhteisölle (esimerkiksi järjestöille ja asukas- ja kyläyhdistyksille) tarkoitettu hyte-kortti. Korttiin tehdään tiivis kuvaus yhteisön ihmisten kokemasta hyvinvoinnista, asetetaan tavoitteita ja sovitaan käytännön toimenpiteistä. Kunnat voivat korttien avulla saada kokemustietoa hyvinvointikertomuksensa ja hyvinvointityönsä perustaksi. Kortti on nyt pohjoispohjalaisilla kunnilla ja yhteisöillä vapaassa testauksessa. 

Kunta-järjestö-yhteistyö vahvistuu Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen kautta. Muun muassa kuntien ja kaupunkien nettisivuja on parannettu, yhteyshenkilöitä nimetty ja tiedonkulkua parannettu useissa kunnissa hankkeen aikana.

Järjestöjen ja Oulun kaupungin yhteistyö on pitkäaikaisen kehittämisen tulosta. Toimimme kolmessa elämänkaariverkostossa, joissa ovat mukana lasten, nuorten ja lapsiperheiden sekä työikäisten ja ikäihmisten järjestöt. Elämänkaaren mukaiset järjestöverkostot ovat kaikille avoimia ja yhteistyöhön toivotaan lisää järjestö- ja yhdistysosallistujia. Verkostoon voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä vetäjiin

Paikka auki -ohjelma

Seminaarissa esiteltiin myös STEAn Paikka auki -avustusohjelma, josta järjestöt voivat hakea rahoitusta työelämän ulkopuolella olevan nuoren tai osatyökykyisen palkkaamiseen.

Avustusohjelman koordinaatiohanketta toteuttaa valtakunnallisesti Nuorten Ystävät ry. Vuonna 2019 avustuksen Pohjois-Pohjanmaalla on saanut jo seitsemän järjestöä. Lisätietoja asiasta saa www.paikka-auki.fi -sivulta.
 


Teksti: Maarit Niva, asiantuntija, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki
Kuva: Helena Liimatainen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Jakolinkki