Kuulutus Jakkukylän liittämisestä Iin kuntaan - Ajankohtaista - Ajankohtaista - Oulun kaupunki

Ajankohtaiset uutiset ja ilmoitukset Ajankohtaiset uutiset ja ilmoitukset

< Takaisin

Kuulutus Jakkukylän liittämisestä Iin kuntaan

Valtiovarainministeriö on kirjallisen materiaalin ja kuntien lausuntojen perusteella tehnyt esityksen Oulun kaupungin Jakkukylän liittämiseksi Iin kuntaan, ja ilmoittanut sen kuntiin 3.10.2016 kirjatulla kirjeellä. Kuntarakennelain 14 §:n 3 momentin mukaisesti ministeriö kehottaa Oulun kaupunkia varaamaan asukkailleen ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus esityksestä.

Esitys on tarkoituksenmukaista asettaa nähtäville samanaikaisesti Iin kunnan kanssa. Näin asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, on mahdollisuus tehdä huomautus esityksestä. Iin kunnan kanssa on sovittu, että ministeriön esitys on nähtävillä molemmissa kunnissa 16.11.2016 - 16.12.2016 välisen ajan.

Oulun kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 8.11.2016 kokouksessaan laittaa valtiovarainministeriön esityksen nähtäville 16.11.2016 -16.12.2016 väliseksi ajaksi.

Oulun kaupunginhallitukselle osoitettavien huomautusten on oltava perillä viimeistään 16.12.2016 klo 16.00. Mahdolliset Jakkukylän osakuntaliitosta Iihin koskevat huomautukset tulee toimittaa Oulun kaupunginhallitukselle osoitteeseen:

 

Oulun kaupungin kirjaamo

Oulun kaupunki

PL 27

90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostiin kirjaamo@ouka.fi

 

Oulussa 16.11.2016

Oulun kaupunginhallitus


Katso myös Katso myös

Ilmoitukset ja kuulutukset

Nähtävillä

Tarjouspyynnöt

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista

VisitOulu.fi tapahtumakalenteri

           
Facebook - Oulun kaupunki Twitter - Oulun kaupunki Youtube - Oulun kaupunki Oulun kaupungin blogit Instagram Rss - Oulun kaupungin uutis-syöte
       

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/ajankohtaista